ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลอง สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาหลวง สพป. แพร่ เขต 1 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง สพป. แพร่ เขต 1 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน สพป. แพร่ เขต 1 63 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน