ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังหงส์ สพป. แพร่ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม สพป. แพร่ เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 25 สพป. แพร่ เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนเจริญราษฎร์ สพป. แพร่ เขต 1 72 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน