ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป. แพร่ เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านลอง สพป. แพร่ เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด สพป. แพร่ เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 76 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดศรีภูมิ สพป. แพร่ เขต 1 75 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน