ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปง สพป. แพร่ เขต 1 17.5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ สพป. แพร่ เขต 1 5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง สพป. แพร่ เขต 1 5 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด สพป. แพร่ เขต 1 2.5 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 2.5 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านลอง สพป. แพร่ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน