ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสุพรรณ สพป. แพร่ เขต 1 82.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) สพป. แพร่ เขต 1 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 17.5 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 15 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 15 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. แพร่ เขต 1 15 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 สพป. แพร่ เขต 1 15 เข้าร่วม 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน