ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 86.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองเจริญ สพป. แพร่ เขต 1 74.3 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน สพป. แพร่ เขต 1 69.33 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน สพป. แพร่ เขต 1 68.67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว สพป. แพร่ เขต 1 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 57.33 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านวังหงส์ สพป. แพร่ เขต 1 57 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน