ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยหม้าย สพป. แพร่ เขต 1 58 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 51 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว สพป. แพร่ เขต 1 48 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป. แพร่ เขต 1 22 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดศรีภูมิ สพป. แพร่ เขต 1 10 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน