ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคุ้ม สพป. แพร่ เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สพป. แพร่ เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านปง สพป. แพร่ เขต 1 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว สพป. แพร่ เขต 1 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านห้วยขอน สพป. แพร่ เขต 1 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตน์) สพป. แพร่ เขต 1 56 เข้าร่วม 9  

หมายเหตุ : คณะกรรมการกรอกคะแนนผิดพลาดจำเป็นต้องแก้ไข นายเผชิญ ท่วงที ประธานกรรมการ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน