ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน สพป. แพร่ เขต 1 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก สพป. แพร่ เขต 1 61 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง สพป. แพร่ เขต 1 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 51 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. แพร่ เขต 1 49 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 48 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน