ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนใน สพป. แพร่ ๑๐ โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพป. แพร่ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ สพป. แพร่ เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพป. แพร่ เขต 1 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว สพป. แพร่ เขต 1 83.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 78.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านถิ่น สพป. แพร่ เขต 1 74.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านลู สพป. แพร่ เขต 1 71.33 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน