เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
1 ก.ย. 2557
2 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศ!!!

         สพป.แพร่ เขต 2 กำหนดเปิดระบบการปริ้นเกียรติบัตรนักเรียน ครู กรรมการ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และจะทำการปิดระบบการปริ้นเกียรติบัตรในวันที่ 10 ตุลาคม 2557
 
 
NEW!!  ประกาศ!!

          ให้โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจสอบความถูกต้องผลการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ครูผู้สอน และกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ 64  ปีการศึกษา 2557 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดยให้ทำหนังสือแจ้งที่ สพป.แพร่  เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   ด่วน! ภายในวันที่ 17 กันยายน 2557 ก่อนที่ สพป.แพร่ เขต 2 จะทำการเปิดระบบให้ปริ้นเกียรติบัตร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
 
แจ้ง!! ประกาศด่วน!!!

แจ้ง ให้โรงเรียนที่มีการแข่งขันกลุ่มสาระปฐมวัย  มี 3 หัวข้อ คือ

1. ปั้นดินน้ำมัน
     - ผลไม้
     - สัตว์
     - ธรรมชาติแสนสวย

2. วาดภาพดระบายสี
     - ธรรมชาติแสนสวย
     - โรงเรียนของเรา
     - ครอบครัวของฉัน

3. ฉีก ตัด ปะ
     - โรงเรียน
     - ธรรมชาติแสนสวย
     - ชุมชนสู่อาเซียน

ให้โรงเรียนที่มีการแข่งขันเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง และศึกษารายละเอียดในเกณฑ์ สพฐ. ให้ชัดเจน
 
 
NEW!!  ประกาศการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการแข่งขันปฐมวัย

             การแข่งขันกิจกรรมของปฐมวัย จะดำเนินการแข่งขันภาคเช้าทั้งหมด ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. - 12.00 น. (เดิมแข่งขันภาคบ่าย เปลี่ยนเป็นแข่งขันในภาคเช้า)
 
 
แจ้ง!! ประกาศ

การแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยดำเนินการแข่งขัน ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา นั้น  ขอแจ้งว่าระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนวังชิ้นวิทยาเป็นระบบคอมพิวเตอร์  Windows 7 32 บิท
 
 
แจ้งประกาศด่วน!!!
         แจ้งเลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 64 
จากเดิมวันที่ 29 -30 สิงหาคม 2557

ขอเลื่อนเป็น

วันที่ 1 - 2 กันยายน 2557 

สถานที่การแข่งขันคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
 
 

แจ้งการลงทะเบียนสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

เรื่องการลงทะเบียนกิจกรรมเพิ่มเติม
เนื่องจากระบบได้ทำการประมวลผลกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว
หากมีการกรอกเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมหลังจากวันที่ 5 สิงหาคม 2557
 ระบบจะไม่บันทึกผลการเพิ่มเติมของกิจกรรม จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 
ประกาศ!!!
 
สถานที่แข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในวันที่ 1 - 2 กันยายน 2557
ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษา : สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านใหม่

2. ระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาพิเศษเรียนร่วมระดับมัธยมศึกษา 
    : สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก

3. การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) ระดับประถมศึกษา
    :สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านวังชิ้น

4. ปฐมวัย - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) : สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านนาใหม่

5. คอมพิวเตอร์ และ นักบินน้อย สพฐ. (ทั้งปรถมศึกษาและมัธยมศึกษา) : สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา

 
 
NEW!!!  ประกาศการลงทะเบียนผล
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม       
นักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ให้กรอกลงทะเบียนผลการแข่งขัน ครู, นักเรียน ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 28  กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2557
และทำการ ปิดระบบในวันที่ 6 สิงหาคม 2557

 
 

กำหนดการเวลาการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 

การแข่งขันระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558

การแข่งขันระดับเขตภูมิภาค
ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557

การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน ปี2557  

ดำเนินการโอนฐานข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค
วันที่ 1 กันยายน ถึง 15 พฤศจิารยน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค
วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค
 วันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2557
 
 

ประกาศนโยบายฉบับใหม่

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64

สพฐ. ได้ประกาศยกเลิกนโยบายการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ฉบับเดิม และได้ประกาศนโยบายใหม่ 29 ข้อ โดยมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ เช่น - แบ่งระดับการแข่งขันเป็น 1) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษา ๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - พลศึกษาและสุขศึกษา คงไว้ ยกเว้นกิจกรรมโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

ดาวน์โหลดนโยบายการแข่งขัน ปี 2557 คลิกที่นี่

เกณฑ์การแข่งขัน ปี 2557 คลิกที่นี่

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
ติดต่อประสานงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
น.ส.ศรีพรรณ สุกใส
โทร. 089-8524840
E-mail. aoi_9272@hotmail.com

ผู้ดูแลเวปไซด์
นางสรวงสุดา เสนากูล
โทร. 088-4365542
E-mail. jj_11kajeab@hotmail.com

นายโรมเพ็ชร์  เสาร์แดน
โทร.  093-1565052

นายกษรัช ปุญชุพิศาล
โทร. 084-8104585
E-mail. take_a_back@hotmail.com
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 138
จำนวนทีม 1,367
จำนวนนักเรียน 2,837
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,899
จำนวนกรรมการ 507
ครู+นักเรียน 4,736
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,243
ประกาศผลแล้ว 198/202 (98.02%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 27
สัปดาห์นี้ 97
สัปดาห์ที่แล้ว 150
เดือนนี้ 304
เดือนที่แล้ว 349
ปีนี้ 3,575
ทั้งหมด 181,028