หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านใหม่
ระหว่าง วันที่ 1 - 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 2 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 2 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 2 ก.ย. 2557 09.00-13.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 2 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 2 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 2 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 2 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 2 ก.ย. 2557 09.00-14.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 2 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 2 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
-
เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
-
เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
-
เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
-
เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]