หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดศรีดอก 46 20 45.45% 16 36.36% 3 6.82% 5 11.36% 44
2 โรงเรียนบ้านน้ำริน 51 20 45.45% 6 13.64% 4 9.09% 14 31.82% 44
3 โรงเรียนเด่นไชยวิทยา 36 19 54.29% 6 17.14% 4 11.43% 6 17.14% 35
4 โรงเรียนบ้านปากกาง 25 16 76.19% 3 14.29% 0 0% 2 9.52% 21
5 โรงเรียนบ้านวังเลียง 29 15 51.72% 8 27.59% 2 6.9% 4 13.79% 29
6 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 31 15 48.39% 6 19.35% 5 16.13% 5 16.13% 31
7 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 35 14 45.16% 11 35.48% 3 9.68% 3 9.68% 31
8 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 42 14 38.89% 8 22.22% 3 8.33% 11 30.56% 36
9 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 27 14 51.85% 7 25.93% 2 7.41% 4 14.81% 27
10 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 24 14 60.87% 6 26.09% 0 0% 3 13.04% 23
11 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 16 14 87.5% 1 6.25% 1 6.25% 0 0% 16
12 โรงเรียนแม่หลู้ 31 12 40% 7 23.33% 4 13.33% 7 23.33% 30
13 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 26 12 50% 6 25% 3 12.5% 3 12.5% 24
14 โรงเรียนเทพนารี 14 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
15 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง 27 11 42.31% 12 46.15% 2 7.69% 1 3.85% 26
16 โรงเรียนบ้านใหม่ 25 11 47.83% 5 21.74% 5 21.74% 2 8.7% 23
17 โรงเรียนบ้านนาพูน 31 10 33.33% 10 33.33% 4 13.33% 6 20% 30
18 โรงเรียนปากจอกวิทยา 23 10 43.48% 4 17.39% 6 26.09% 3 13.04% 23
19 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 18 10 55.56% 3 16.67% 2 11.11% 3 16.67% 18
20 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 25 9 36% 9 36% 4 16% 3 12% 25
21 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 22 9 45% 8 40% 0 0% 3 15% 20
22 โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 15 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
23 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 18 9 60% 2 13.33% 1 6.67% 3 20% 15
24 โรงเรียนบ้านแม่รัง 26 8 30.77% 8 30.77% 4 15.38% 6 23.08% 26
25 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 21 8 38.1% 6 28.57% 3 14.29% 4 19.05% 21
26 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 19 8 42.11% 4 21.05% 3 15.79% 4 21.05% 19
27 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 18 8 44.44% 4 22.22% 1 5.56% 5 27.78% 18
28 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 13 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
29 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
30 โรงเรียนบ้านปง 15 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
31 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม 20 7 41.18% 4 23.53% 4 23.53% 2 11.76% 17
32 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 19 7 36.84% 4 21.05% 2 10.53% 6 31.58% 19
33 โรงเรียนบ้านค่างาม 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
34 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 31 6 20.69% 10 34.48% 8 27.59% 5 17.24% 29
35 โรงเรียนหาดรั่ว 14 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
36 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 18 6 40% 3 20% 3 20% 3 20% 15
37 โรงเรียนบ้านแม่แปง 11 6 54.55% 1 9.09% 3 27.27% 1 9.09% 11
38 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 20 5 27.78% 9 50% 2 11.11% 2 11.11% 18
39 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 18 5 31.25% 4 25% 3 18.75% 4 25% 16
40 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง 13 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 4 30.77% 13
41 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
42 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านบ่อ 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
45 โรงเรียนบ้านดอนชัย 8 5 62.5% 0 0% 0 0% 3 37.5% 8
46 โรงเรียนบ้านปิน 20 4 20% 10 50% 5 25% 1 5% 20
47 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 18 4 22.22% 5 27.78% 4 22.22% 5 27.78% 18
48 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 13 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
49 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านแม่สิน 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนระเบียบพิทยา 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านสลก 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
53 โรงเรียนบ้านน้ำแรม 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
54 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 14 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 6 42.86% 14
55 โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนวัดโชคเกษม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนวังชิ้น 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
58 โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
59 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 8 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
60 โรงเรียนปงพร้าว 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
61 โรงเรียนบ้านหัวดง 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านแหลง 11 2 18.18% 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 11
65 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 12 2 18.18% 6 54.55% 1 9.09% 2 18.18% 11
66 โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านกวาง 10 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
68 โรงเรียนอ้ายลิ่ม 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
69 โรงเรียนบ้านนาหลวง 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
70 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
71 โรงเรียนวัดสิทธิวิมล 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
72 โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาฯ) 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
73 โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
74 โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
75 โรงเรียนบ้านปางไฮ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
77 โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
78 โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 5 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
79 โรงเรียนวัดมงคลถาวร 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนวัดพระหลวง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านวังกวาง 9 1 11.11% 5 55.56% 0 0% 3 33.33% 9
83 โรงเรียนบ้านปางเคาะ 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
84 โรงเรียนบ้านปงหัวหาด 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
85 โรงเรียนบ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี) 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านห้วยกูด 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
88 โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านแป้น 7 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
90 โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
91 โรงเรียนวัดตอนิมิตร 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
93 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
94 โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านแม่พวก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านเวียงทอง 10 1 10% 0 0% 3 30% 6 60% 10
98 โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านผาสุก 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนสบสาย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนเด่นทัพชัย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านวังลึก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
103 โรงเรียนบ้านวังวน 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
104 โรงเรียนบ้านค้างใจ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
106 โรงเรียนเค็ม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
107 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
108 โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
109 โรงเรียนบ้านแม่แฮด 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านผามอก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนวัดสร่างโศก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านน้ำฮอก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
114 โรงเรียนบ้านม่อน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านแม่ขมวก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านสบป้าก 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
117 โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
118 โรงเรียนบ้านปากปาน 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
119 โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]