เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
18 ก.ย. 2557
19 ก.ย. 2557
21 ก.ย. 2557
22 ก.ย. 2557
23 ก.ย. 2557
24 ก.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

***รายการที่มีเอกสารที่จะต้องส่ง ให้ส่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 
จำนวน 6 ชุด  นับวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นหลัก  ส่งมาที่  สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1  ถนนยันตรกิจโกศล   ต.ทุ่งกวาว
อ.เมือง  จ. แพร่  54000  หากไม่ส่งตามกำหนด  ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมแข่งขันในวันแข่งขันจริง (ให้วงเล็บมุมซองว่าการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ .......)

 รายการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องส่งเอกสารหรือผลงานล่วงหน้า

1. การประกวดภาพยนต์สั้น  ส่ง DVD บันทึกผลงานภาพยนต์สั้น และบทภาพยนต์
2. ละครประวัติศาสตร์ ส่งเค้าโครงเรื่องและขอบข่ายการดำเนินเรื่อง
3. โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ส่งรายงานโครงงาน
4. โครงงานคณิตศาสตร์ ส่งรายงานโครงงาน
5. โครงงานวิทยาศาสตร์  ส่งรายงานโครงงาน
6. กิจกรรมสภานักเรียน ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง3 ปี
7. กิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษา Y.C ส่งเอกสารประกอบกิจกรรมตามเกณฑ์ 

 
 

ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคเหนือ

  • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 สพป.พะเยา เขต 1 โอนข้อมูลให้ระดับภาคเหนือ
  • เมื่อ สพป.พะเยา เขต 1 โอนข้อมูลให้ระดับภาคแล้ว การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ต่างๆ ให้ติดต่อระดับภาคโดยตรง
  • รายละเอียดต่างๆ ให้ติดตามที่เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ http://north64.sillapa.net/
 
 

**คำชี้แจงเพิ่มเติมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของ สพป.พย.๑ **

การแข่งขัน crossword , A math, คำคม, ซูโดกุ ไม่มีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้ลงทะเบียนทางเวบไซต์เพื่อไปแข่งระดับชาติได้เลย 

ชี้แจงเพิ่มเติมการแข่งขันเครื่องร่อน(ประเภทร่อนนานและร่อนไกล)  ให้ดูรายละเอียดในข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของ สพป.พะเยา ๑
สวดมนต์แปล (แปลไทย) สำหรับนักเรียน ป.๑-ม.๓ ให้แข่งขัน ณ ห้องบัวขาว โรงเรียนอนุบาลพะเยา ในวันที่ ๒๓ กย. ๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ส่วนเกณฑ์การแข่งขันให้ดูรายละเอียดในเว็บไซต์
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน รายการเพลงคุณธรรม ให้แข่งขัน ณ ห้อง PY โรงเรียนอนุบาลพะเยา วันและเวลาเดิมตามกำหนดการ และ รายการเล่านิทานคุณธรรม ให้แข่งขัน ณ เวทีกลางแจ้ง โรงเรียนอนุบาลพะเยา วันและเวลาเดิมตามกำหนดการ
 การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาในวันแข่งขัน (รายการอุปกรณ์ ในข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของสพป.พะเยา ๑)

 
 

กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

ระดับกลุ่มโรงเรียน

กลุ่มเมือง 1 วันที่ 20 ส.ค. 2557   เด็กพิเศษเรียนร่วม ณ รร.บ้านตุ้มท่า
                  วันที่ 21-22 ส.ค. 2557  เด็กปกติ  ณ รร.บ้านต๊ำพระแล
กลุ่มเมือง 2 วันที่ 20 ส.ค. 2557 นักเรียนเด็กพิเศษ กิจกรรมพัฒนานักเรียน 
                           ณ รร.บ้านจำป่าหวาย
                  วันที่ 21 ส.ค. 2557 กลุ่มสาระภาษาไทย สุขศึกษาและพละศึกษา
                           สังคมศึกษาฯ  ณ รร.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
                  วันที่22 ส.ค.2557 ศิลปศึกษา การงานฯ ณ โรงเรียนบ้านแม่ใจ
                  วันที่ 25 ส.ค. 57 ปฐมวัย วิทย์ คณิต อังกฤษ ณ รร.อนุบาลพะเยา
กลุ่มดอกคำใต้ 1   วันที่ 21-22 ส.ค. 57 ณ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46
กลุ่มดอกคำใต้ 2   วันที่ 21-22 ส.ค. 57 ณ  โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง
กลุ่มภูกามยาว      วันที่ 21- 22 ส.ค. 57 ณ โรงเรียนบ้านกว๊านเหนือ
กลุ่มแม่ใจ            วันที่ 2-4 ก.ย. 57 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
------------------------------------------------------------------------  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- รายการแข่งขันและเกณฑ์การแข่งขันยึดตามการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ของ สพฐ. โดยดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ www.sillapa.net 
- กลุ่มโรงเรียนต้องแข่งขันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557
- เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 25-28 สิงหาคม2557

   กำหนดการแข่งขัน
- วันที่ 18-19 ก.ย 2557 แข่งขันระดับมัธยมต้อนต้น(นักเรียนปกติ)โรงเรียนขยายโอกาสฯ
- วันที่ 21-22 ก.ย 2557 แข่งขันนักเรียนเรียนร่วม ทั้งก่อนประถม ประถม และมัธยมตอนต้น
- วันที่ 23-24 ก.ย 2557 แข่งขันนักเรียนก่อนประถม และประถมศึกษา(นักเรียนปกติ) ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา

-----------------------------------------------------

ระดับภาคเหนือ จ.แพร่
- โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนแขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาควันที่ 1 กันยายน 2557 ถึง 15 พฤศจิกายน 2557
- พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3-12 ธันวาคม 2557
- การแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดแพร่ วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557

-----------------------------------------------------------------

ระดับชาติ
- การแข่งขันระดับชาติ  ที่เมืองทองธานี วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2557 
- แจ้งเปลี่ยนประกาศนโยบายของ สพฐ.ใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้ที่ www.sillapa.net 

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 123
จำนวนทีม 1,378
จำนวนนักเรียน 2,629
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,835
จำนวนกรรมการ 945
ครู+นักเรียน 4,464
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,409
ประกาศผลแล้ว 201/202 (99.50%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 62
เมื่อวาน 72
สัปดาห์นี้ 333
สัปดาห์ที่แล้ว 454
เดือนนี้ 1,711
เดือนที่แล้ว 2,240
ปีนี้ 6,535
ทั้งหมด 125,967