หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ระหว่าง วันที่ .18 -24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา ห้อง Py 24 ก.ย. 2557 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา ห้อง Py 24 ก.ย. 2557 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต๋อม อาคาร 3 ห้อง ม.3 18 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เต้นท์บริเวณสนาม 23 ก.ย. 2557 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เต้นท์บริเวณสนาม 23 ก.ย. 2557 13.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต๋อม อาคารโดม 19 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา
-
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต๋อม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องอาเซียน 18 ก.ย. 2557 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต๋อม
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต๋อม
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เวทีกลางแจ้ง 24 ก.ย. 2557 10.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา เวทีกลางแจ้ง 24 ก.ย. 2557 13.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต๋อม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องจริยธรรม 18 ก.ย. 2557 14.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา ห้องบัวขาว(ข้างสระว่ายน้ำ) 24 ก.ย. 2557 09.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา ห้องบัวขาว(ข้างสระว่ายน้ำ) 24 ก.ย. 2557 13.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต๋อม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้้องจริยธรรม 19 ก.ย. 2557 13.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา ห้องบัวขาว(ข้างสระว่ายน้ำ) 23 ก.ย. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]