หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 43 38 92.68% 3 7.32% 0 0% 0 0% 41
2 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 54 37 72.55% 11 21.57% 1 1.96% 2 3.92% 51
3 โรงเรียนบ้านภูเงิน 53 25 59.52% 10 23.81% 4 9.52% 3 7.14% 42
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 33 20 68.97% 5 17.24% 2 6.9% 2 6.9% 29
5 โรงเรียนบ้านต๋อม 52 19 44.19% 15 34.88% 4 9.3% 5 11.63% 43
6 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 29 19 65.52% 5 17.24% 4 13.79% 1 3.45% 29
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 36 18 56.25% 12 37.5% 1 3.13% 1 3.13% 32
8 โรงเรียนบ้านดงอินตา 29 18 69.23% 7 26.92% 0 0% 1 3.85% 26
9 โรงเรียนบ้านค่า 31 18 64.29% 5 17.86% 1 3.57% 4 14.29% 28
10 โรงเรียนบ้านห้วยบง 34 17 53.13% 12 37.5% 1 3.13% 2 6.25% 32
11 โรงเรียนบ้านจำไก่ 34 16 53.33% 9 30% 2 6.67% 3 10% 30
12 โรงเรียนบ้านดง 38 16 50% 8 25% 6 18.75% 2 6.25% 32
13 โรงเรียนบ้านร่องห้า 26 15 68.18% 3 13.64% 2 9.09% 2 9.09% 22
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 37 14 41.18% 14 41.18% 4 11.76% 2 5.88% 34
15 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 34 14 46.67% 9 30% 4 13.33% 3 10% 30
16 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 31 13 48.15% 10 37.04% 0 0% 4 14.81% 27
17 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 18 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
18 โรงเรียนบ้านปิน 36 11 36.67% 9 30% 7 23.33% 3 10% 30
19 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 29 11 45.83% 7 29.17% 5 20.83% 1 4.17% 24
20 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 28 11 52.38% 6 28.57% 3 14.29% 1 4.76% 21
21 โรงเรียนเจริญใจ 23 11 52.38% 6 28.57% 3 14.29% 1 4.76% 21
22 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 20 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนบ้านเหล่า 20 10 52.63% 3 15.79% 4 21.05% 2 10.53% 19
24 โรงเรียนบ้านปาง 17 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
25 โรงเรียนบ้านแม่กา 23 9 47.37% 7 36.84% 1 5.26% 2 10.53% 19
26 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 23 8 42.11% 7 36.84% 4 21.05% 0 0% 19
27 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 21 7 36.84% 7 36.84% 4 21.05% 1 5.26% 19
28 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 22 7 38.89% 7 38.89% 2 11.11% 2 11.11% 18
29 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 25 7 41.18% 4 23.53% 5 29.41% 1 5.88% 17
30 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 14 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
31 โรงเรียนบ้านร่องคำ 13 6 46.15% 5 38.46% 0 0% 2 15.38% 13
32 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 13 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
33 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 33 5 19.23% 10 38.46% 5 19.23% 6 23.08% 26
35 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 16 5 31.25% 7 43.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
36 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 16 5 38.46% 7 53.85% 0 0% 1 7.69% 13
37 โรงเรียนวัดบุญเกิดแสงส่องหล้า 1 13 5 38.46% 6 46.15% 2 15.38% 0 0% 13
38 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 13 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
39 โรงเรียนบ้านป่าคา 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
40 โรงเรียนบ้านป่าตึง 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
41 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 16 5 38.46% 1 7.69% 2 15.38% 5 38.46% 13
43 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
44 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 24 4 26.67% 6 40% 2 13.33% 3 20% 15
46 โรงเรียนบ้านโป่ง 12 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
47 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 12 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
49 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 13 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
50 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านสาง 9 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 8 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
55 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
56 โรงเรียนบ้านค่าบน 6 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านศาลา 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
58 โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
59 โรงเรียนป่าแฝกใต้ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
60 โรงเรียนบ้านใหม่ 14 2 18.18% 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 11
61 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 12 2 16.67% 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 12
62 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 9 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
63 โรงเรียนบ้านต๋อมดง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
65 โรงเรียนบ้านหนองสระ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
66 โรงเรียนบ้านร่องปอ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านสันขวาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนหนองหล่ม 22 1 6.25% 5 31.25% 7 43.75% 3 18.75% 16
71 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 7 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านสันจกปก 15 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
73 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านแม่อิง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนปิยมาตรย์ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
76 โรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูล 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
77 โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
79 โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านแม่พริก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
84 โรงเรียนบ้านกาดถี 5 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านไร่ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
86 โรงเรียนบ้านปินเหนือ 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
87 โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
88 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านสันป่าม่วง 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
91 โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
92 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]