หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 5 7 5
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 28 52 39
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 20 47 34
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 33 51 32
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 36 92 56
6 010 โรงเรียนต๊ำใน 0 0 0
7 021 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 13 16 13
8 022 โรงเรียนบ้านกาดถี 5 7 5
9 024 โรงเรียนบ้านค่า 31 68 45
10 023 โรงเรียนบ้านค่าบน 6 17 11
11 026 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 33 66 35
12 025 โรงเรียนบ้านจำไก่ 34 68 48
13 030 โรงเรียนบ้านดง 38 68 46
14 028 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 18 32 25
15 029 โรงเรียนบ้านดงอินตา 29 72 48
16 031 โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 1 1 1
17 032 โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 3 3 3
18 033 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 4 8 4
19 034 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 6 10 10
20 041 โรงเรียนบ้านตุ่น 0 0 0
21 009 โรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูล 3 5 3
22 038 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 25 60 34
23 037 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล สาขาบ้านต๊ำกลาง 0 0 0
24 039 โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 0 0 0
25 040 โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า 4 16 6
26 036 โรงเรียนบ้านต๋อม 52 92 70
27 035 โรงเรียนบ้านต๋อมดง 5 12 5
28 042 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 14 36 17
29 043 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 16 20 14
30 045 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 16 28 19
31 046 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 2 2 1
32 047 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 8 12 11
33 050 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 13 19 19
34 049 โรงเรียนบ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน 2 2 2
35 053 โรงเรียนบ้านปาง 17 40 28
36 052 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 34 60 52
37 059 โรงเรียนบ้านปิน 36 47 37
38 058 โรงเรียนบ้านปินเหนือ 4 6 5
39 051 โรงเรียนบ้านป่าคา 10 16 14
40 055 โรงเรียนบ้านป่าตึง 10 24 19
41 057 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 6 7 6
42 054 โรงเรียนบ้านป่าแดงบุญนาค 0 0 0
43 056 โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 1 1 1
44 062 โรงเรียนบ้านภูเงิน 53 84 64
45 063 โรงเรียนบ้านม่นาเรือ 0 0 0
46 064 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 7 12 9
47 075 โรงเรียนบ้านร่องคำ 13 29 13
48 077 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 29 65 40
49 078 โรงเรียนบ้านร่องปอ 4 10 7
50 079 โรงเรียนบ้านร่องห้า 26 55 38
51 076 โรงเรียนบ้านร้อง 0 0 0
52 082 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 24 46 35
53 083 โรงเรียนบ้านศาลา 6 11 7
54 084 โรงเรียนบ้านสันกว๊านทุ่งกิ่ว 0 0 0
55 085 โรงเรียนบ้านสันขวาง 2 5 2
56 087 โรงเรียนบ้านสันจกปก 15 30 17
57 088 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 12 14 11
58 089 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 6 9 6
59 090 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน 1 1 1
60 091 โรงเรียนบ้านสันป่างิ้ว 0 0 0
61 092 โรงเรียนบ้านสันป่าถ่อน 0 0 0
62 093 โรงเรียนบ้านสันป่าม่วง 3 4 5
63 094 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 0 0 0
64 096 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 5 6 6
65 086 โรงเรียนบ้านสันโค้ง 0 0 0
66 097 โรงเรียนบ้านสาง 9 19 9
67 098 โรงเรียนบ้านหนองลาว 0 0 0
68 099 โรงเรียนบ้านหนองสระ 4 9 7
69 103 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 3 5 4
70 104 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเลื่อน 0 0 0
71 105 โรงเรียนบ้านห้วยบง 34 64 40
72 101 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 12 18 15
73 102 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 6 9 7
74 100 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 23 43 35
75 109 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 29 55 40
76 027 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 9 17 12
77 048 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 5 13 10
78 106 โรงเรียนบ้านเหล่า 20 31 23
79 066 โรงเรียนบ้านแม่กา 23 52 29
80 065 โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ต๋ำน้อย 0 0 0
81 068 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 7 12 10
82 067 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 1 3 2
83 070 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง 1 1 1
84 071 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 4 12 5
85 072 โรงเรียนบ้านแม่ปืม 0 0 0
86 073 โรงเรียนบ้านแม่พริก 1 3 2
87 074 โรงเรียนบ้านแม่อิง 4 11 5
88 069 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 8 19 8
89 060 โรงเรียนบ้านโป่ง 12 26 15
90 061 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 3 15 3
91 108 โรงเรียนบ้านใหม่ 14 33 22
92 107 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 8 31 17
93 081 โรงเรียนบ้านไร่ 3 3 3
94 080 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 54 109 77
95 112 โรงเรียนป่าแฝกใต้ 4 9 4
96 117 โรงเรียนหนองหล่ม 22 39 29
97 120 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 13 23 20
98 122 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 43 67 57
99 123 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 21 33 23
100 124 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 22 39 34
101 125 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 31 62 46
102 001 โรงเรียนเจริญใจ 23 34 24
103 020 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 37 72 59
104 110 โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา 0 0 0
105 111 โรงเรียนประชาบำรุง 0 0 0
106 113 โรงเรียนปิยมาตรย์ 4 9 7
107 114 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 0 0 0
108 115 โรงเรียนวัดบุญเกิดแสงส่องหล้า 1 13 21 19
109 116 โรงเรียนสุนทรารม 0 0 0
110 118 โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา 2 2 2
111 119 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 16 32 23
112 121 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเด็ก 0 0 0
113 126 โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา 3 3 3
114 011 โรงเรียนเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค 0 0 0
115 012 โรงเรียนเทคโนโลยีพะเยา 0 0 0
116 013 โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิราช 0 0 0
117 007 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 0 0 0
118 014 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 0 0 0
119 015 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 0 0 0
120 016 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 0 0 0
121 017 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมิมินทร์ราษฎร์นุกูล) 0 0 0
122 018 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 0 0 0
123 019 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 0 0 0
รวม 1378 2629 1835
4464

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]