สรุปเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพะเยา 37 3 0 0 40
2 บ้านไร่อ้อย 35 11 1 1 47
3 บ้านภูเงิน 25 10 4 3 39
4 บ้านร่องจว้า 19 5 4 1 28
5 บ้านต๋อม 18 13 3 5 34
6 บ้านค่า 18 4 1 4 23
7 ชุมชนบ้านแม่ใส 16 11 1 1 28
8 บ้านจำไก่ 16 9 2 3 27
9 บ้านดงอินตา 15 7 0 1 22
10 บ้านปางงุ้น 14 9 4 3 27
11 ชุมชนบ้านแม่สุก 14 5 2 2 21
12 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 13 12 4 2 29
13 บ้านห้วยบง 13 11 1 2 25
14 อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 13 10 0 4 23
15 บ้านดง 13 8 5 2 26
16 บ้านร่องห้า 12 2 2 2 16
17 บ้านอิงโค้ง 11 7 5 1 23
18 ชุมชนบ้านห้วยลาน 10 4 3 1 17
19 บ้านดงบุญนาค 10 2 1 0 13
20 บ้านปาง 10 2 0 1 12
21 บ้านแม่กา 9 6 1 2 16
22 เจริญใจ 9 5 3 1 17
23 บ้านเหล่า 9 3 3 2 15
24 บ้านห้วยแก้ว 8 7 4 0 19
25 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 8 6 3 1 17
26 บ้านปิน 7 9 7 3 23
27 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 7 7 2 2 16
28 บ้านต๊ำพระแล 7 4 5 1 16
29 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 7 2 2 1 11
30 อนุบาลภูกามยาว 6 6 3 1 15
31 บ้านร่องคำ 6 5 0 2 11
32 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 6 2 1 1 9
33 อนุบาลดรุณวิทยา 5 7 2 2 14
34 วัดบุญเกิดแสงส่องหล้า 1 5 6 2 0 13
35 บ้านทุ่งต้นศรี 5 5 0 1 10
36 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 5 2 1 2 8
37 บ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 5 1 1 1 7
38 บ้านแม่ใจ 5 1 1 0 7
39 บ้านสันเวียงใหม่ 5 0 0 0 5
40 บ้านจำป่าหวาย 4 10 5 5 19
41 บ้านวังขอนแดง 4 6 2 2 12
42 บ้านโป่ง 4 3 2 2 9
43 บ้านป่าคา 4 2 2 0 8
44 บ้านแม่จว้า 4 2 0 0 6
45 บ้านถ้ำประชาบำรุง 4 1 2 5 7
46 บ้านสันต้นผึ้ง 4 1 0 3 5
47 อนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 3 3 2 3 8
48 บ้านป่าสักสามัคคี 3 3 0 0 6
49 บ้านสาง 3 1 2 1 6
50 บ้านทุ่งหลวง 3 1 2 1 6
51 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 3 1 0 0 4
52 บ้านค่าบน 3 0 2 0 5
53 บ้านศาลา 3 0 1 0 4
54 บ้านต๊ำเหล่า 3 0 1 0 4
55 ป่าแฝกใต้ 3 0 0 1 3
56 บ้านต๋อมดง 2 3 0 0 5
57 บ้านป่าตึง 2 2 1 2 5
58 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 2 2 1 1 5
59 บ้านหนองสระ 2 1 0 1 3
60 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 2 1 0 1 3
61 บ้านสันต้นม่วง 2 0 2 0 4
62 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ 2 0 1 1 3
63 บ้านโพธิ์ทอง 2 0 1 0 3
64 บ้านสันขวาง 2 0 0 0 2
65 บ้านใหม่ 1 7 1 1 9
66 หนองหล่ม 1 5 6 3 12
67 บ้านม่วงคำ 1 4 1 0 6
68 บ้านแม่นาเรือใต้ 1 3 0 0 4
69 บ้านสันจกปก 1 2 1 2 4
70 บ้านแม่อิง 1 2 0 0 3
71 ปิยมาตรย์ 1 1 0 2 2
72 บ้านต๊ำดอนมูล 1 1 0 1 2
73 บ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 1 0 2 0 3
74 บ้านร่องปอ 1 0 1 0 2
75 บ้านห้วยทรายขาว 1 0 0 2 1
76 บ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน 1 0 0 0 1
77 บ้านป่าแฝกเหนือ 1 0 0 0 1
78 บ้านแม่พริก 1 0 0 0 1
79 บ้านห้วยเคียน 0 2 2 3 4
80 อนุบาลศรีชัยวิทยา 0 2 0 0 2
81 บ้านเนินสมบูรณ์ 0 1 2 2 3
82 บ้านกาดถี 0 1 2 0 3
83 บ้านไร่ 0 1 1 1 2
84 บ้านปินเหนือ 0 1 0 2 1
85 อนุบาลจำเนียรวิทยา 0 1 0 1 1
86 บ้านแม่จว้าใต้ 0 1 0 0 1
87 บ้านสันป่าม่วง 0 0 1 1 1
88 ชุมชนบ้านตุ้มท่า 0 0 0 1 0
89 บ้านดอกคำใต้ 0 0 0 1 0
90 บ้านสันต้นแหน 0 0 0 0 0
รวม 543 307 133 114 1,097