สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=33 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 อนุบาลพะเยา 17 10 6 33 38 3 0 0 41
2 บ้านไร่อ้อย 15 15 8 38 37 11 1 2 49
3 บ้านภูเงิน 14 9 2 25 25 10 4 3 39
4 บ้านต๋อม 13 6 1 20 19 15 4 5 38
5 ชุมชนบ้านแม่ใส 10 7 3 20 18 12 1 1 31
6 บ้านร่องจว้า 9 4 3 16 19 5 4 1 28
7 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 8 1 0 9 11 6 3 1 20
8 บ้านดงอินตา 7 5 3 15 18 7 0 1 25
9 ชุมชนบ้านแม่สุก 7 3 3 13 20 5 2 2 27
10 บ้านดง 7 3 3 13 16 8 6 2 30
11 บ้านร่องห้า 6 4 2 12 15 3 2 2 20
12 บ้านค่า 6 0 7 13 18 5 1 4 24
13 บ้านห้วยบง 5 7 4 16 17 12 1 2 30
14 บ้านแม่จว้า 5 0 0 5 5 2 0 0 7
15 บ้านอิงโค้ง 4 3 1 8 11 7 5 1 23
16 บ้านเหล่า 4 3 1 8 10 3 4 2 17
17 บ้านปิน 4 2 1 7 11 9 7 3 27
18 บ้านป่าตึง 4 1 1 6 5 2 1 2 8
19 อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 3 5 5 13 13 10 0 4 23
20 บ้านห้วยแก้ว 3 4 4 11 8 7 4 0 19
21 บ้านปางงุ้น 3 3 1 7 14 9 4 3 27
22 บ้านดงบุญนาค 3 2 3 8 12 2 1 0 15
23 บ้านปาง 3 2 3 8 10 2 0 1 12
24 ชุมชนบ้านตุ้มท่า 3 0 0 3 3 1 0 1 4
25 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 2 6 3 11 14 14 4 2 32
26 บ้านจำไก่ 2 4 5 11 16 9 2 3 27
27 อนุบาลภูกามยาว 2 3 0 5 7 7 4 1 18
28 บ้านต๊ำพระแล 2 3 0 5 7 4 5 1 16
29 บ้านแม่ใจ 2 3 0 5 6 1 1 0 8
30 บ้านแม่กา 2 2 4 8 9 7 1 2 17
31 บ้านวังขอนแดง 2 2 1 5 4 6 2 3 12
32 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 2 1 3 6 7 7 2 2 16
33 ชุมชนบ้านห้วยลาน 2 1 2 5 10 4 3 1 17
34 วัดบุญเกิดแสงส่องหล้า 1 2 0 0 2 5 6 2 0 13
35 เจริญใจ 1 3 6 10 11 6 3 1 20
36 บ้านป่าคา 1 3 0 4 5 2 2 1 9
37 บ้านถ้ำประชาบำรุง 1 3 0 4 5 1 2 5 8
38 บ้านจำป่าหวาย 1 2 1 4 5 10 5 6 20
39 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1 2 1 4 5 3 1 3 9
40 บ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1 2 0 3 5 1 1 1 7
41 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1 1 3 5 7 2 2 1 11
42 บ้านสันเวียงใหม่ 1 1 2 4 5 0 0 0 5
43 บ้านร่องคำ 1 1 1 3 6 5 0 2 11
44 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1 1 1 3 3 1 1 1 5
45 อนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1 1 0 2 3 3 2 3 8
46 บ้านสันต้นม่วง 1 1 0 2 3 1 2 0 6
47 บ้านค่าบน 1 1 0 2 3 0 2 0 5
48 บ้านสันจกปก 1 1 0 2 1 3 1 2 5
49 อนุบาลดรุณวิทยา 1 0 2 3 5 7 2 2 14
50 บ้านทุ่งต้นศรี 1 0 2 3 5 7 0 1 12
51 บ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
52 บ้านแม่นาเรือใต้ 1 0 0 1 1 3 0 0 4
53 ป่าแฝกใต้ 0 3 0 3 3 0 0 1 3
54 บ้านสันต้นผึ้ง 0 2 2 4 4 1 0 3 5
55 บ้านร่องปอ 0 2 1 3 2 0 2 0 4
56 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 0 1 2 3 6 2 1 2 9
57 บ้านโป่ง 0 1 2 3 4 3 3 2 10
58 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 0 1 1 2 4 2 0 0 6
59 บ้านหนองสระ 0 1 1 2 2 1 0 1 3
60 บ้านสาง 0 1 0 1 3 2 2 1 7
61 บ้านต๋อมดง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
62 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 2 1 0 1 3
63 บ้านโพธิ์ทอง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
64 บ้านสันขวาง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
65 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 0 1 1 0 0 2 1
66 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านห้วยเคียน 0 0 4 4 2 5 2 3 9
68 บ้านใหม่ 0 0 2 2 2 7 1 1 10
69 บ้านม่วงคำ 0 0 2 2 1 4 1 0 6
70 บ้านป่าสักสามัคคี 0 0 1 1 3 3 0 0 6
71 บ้านทุ่งหลวง 0 0 1 1 3 1 2 1 6
72 บ้านศาลา 0 0 1 1 3 0 1 1 4
73 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 0 0 1 1 2 3 1 1 6
74 หนองหล่ม 0 0 1 1 1 5 7 3 13
75 อนุบาลศรีชัยวิทยา 0 0 1 1 0 2 0 0 2
76 บ้านเนินสมบูรณ์ 0 0 1 1 0 1 2 2 3
77 บ้านต๊ำเหล่า 0 0 0 0 3 0 1 0 4
78 บ้านแม่อิง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
79 ปิยมาตรย์ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
80 บ้านต๊ำดอนมูล 0 0 0 0 1 1 0 1 2
81 บ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 0 0 0 0 1 0 2 0 3
82 บ้านป่าแฝกเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
83 บ้านแม่พริก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 บ้านกาดถี 0 0 0 0 0 1 2 0 3
85 บ้านไร่ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
86 บ้านปินเหนือ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
87 อนุบาลจำเนียรวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
88 บ้านทุ่งป่าข่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
89 บ้านแม่จว้าใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
90 บ้านสันป่าม่วง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
91 บ้านดอกคำใต้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
92 บ้านสันต้นแหน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 201 165 126 492 602 333 140 121 1,075