สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพะเยา 16 10 6 32 37 3 0 0 40
2 บ้านไร่อ้อย 14 14 8 36 35 11 1 1 47
3 บ้านภูเงิน 14 9 2 25 25 10 4 3 39
4 บ้านต๋อม 12 6 1 19 18 13 3 5 34
5 บ้านร่องจว้า 9 4 3 16 19 5 4 1 28
6 ชุมชนบ้านแม่ใส 8 7 2 17 16 11 1 1 28
7 บ้านดงอินตา 6 4 2 12 15 7 0 1 22
8 บ้านดง 6 2 2 10 13 8 5 2 26
9 บ้านค่า 6 0 7 13 18 4 1 4 23
10 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 6 0 0 6 8 6 3 1 17
11 บ้านอิงโค้ง 4 3 1 8 11 7 5 1 23
12 บ้านแม่จว้า 4 0 0 4 4 2 0 0 6
13 อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 3 5 5 13 13 10 0 4 23
14 บ้านห้วยแก้ว 3 4 4 11 8 7 4 0 19
15 บ้านร่องห้า 3 3 2 8 12 2 2 2 16
16 บ้านปางงุ้น 3 3 1 7 14 9 4 3 27
17 บ้านเหล่า 3 3 1 7 9 3 3 2 15
18 ชุมชนบ้านแม่สุก 3 2 3 8 14 5 2 2 21
19 บ้านปาง 3 2 3 8 10 2 0 1 12
20 บ้านดงบุญนาค 3 1 3 7 10 2 1 0 13
21 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 2 6 3 11 13 12 4 2 29
22 บ้านห้วยบง 2 6 3 11 13 11 1 2 25
23 บ้านจำไก่ 2 4 5 11 16 9 2 3 27
24 บ้านต๊ำพระแล 2 3 0 5 7 4 5 1 16
25 บ้านแม่กา 2 2 4 8 9 6 1 2 16
26 บ้านวังขอนแดง 2 2 1 5 4 6 2 2 12
27 อนุบาลภูกามยาว 2 2 0 4 6 6 3 1 15
28 บ้านแม่ใจ 2 2 0 4 5 1 1 0 7
29 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 2 1 3 6 7 7 2 2 16
30 ชุมชนบ้านห้วยลาน 2 1 2 5 10 4 3 1 17
31 วัดบุญเกิดแสงส่องหล้า 1 2 0 0 2 5 6 2 0 13
32 บ้านปิน 1 2 1 4 7 9 7 3 23
33 บ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1 2 0 3 5 1 1 1 7
34 บ้านถ้ำประชาบำรุง 1 2 0 3 4 1 2 5 7
35 เจริญใจ 1 1 5 7 9 5 3 1 17
36 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1 1 3 5 7 2 2 1 11
37 บ้านสันเวียงใหม่ 1 1 2 4 5 0 0 0 5
38 บ้านร่องคำ 1 1 1 3 6 5 0 2 11
39 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 1 1 1 3 5 2 1 2 8
40 บ้านป่าตึง 1 1 1 3 2 2 1 2 5
41 อนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1 1 0 2 3 3 2 3 8
42 บ้านค่าบน 1 1 0 2 3 0 2 0 5
43 บ้านสันต้นม่วง 1 1 0 2 2 0 2 0 4
44 อนุบาลดรุณวิทยา 1 0 2 3 5 7 2 2 14
45 บ้านทุ่งต้นศรี 1 0 1 2 5 5 0 1 10
46 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1 0 0 1 2 0 1 1 3
47 บ้านแม่นาเรือใต้ 1 0 0 1 1 3 0 0 4
48 บ้านสันจกปก 1 0 0 1 1 2 1 2 4
49 บ้านป่าคา 0 3 0 3 4 2 2 0 8
50 ป่าแฝกใต้ 0 3 0 3 3 0 0 1 3
51 บ้านสันต้นผึ้ง 0 2 2 4 4 1 0 3 5
52 บ้านจำป่าหวาย 0 2 1 3 4 10 5 5 19
53 บ้านร่องปอ 0 2 0 2 1 0 1 0 2
54 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 0 1 2 3 6 2 1 1 9
55 บ้านโป่ง 0 1 2 3 4 3 2 2 9
56 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 0 1 1 2 3 1 0 0 4
57 บ้านหนองสระ 0 1 1 2 2 1 0 1 3
58 บ้านสาง 0 1 0 1 3 1 2 1 6
59 บ้านต๋อมดง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
60 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 2 1 0 1 3
61 บ้านโพธิ์ทอง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
62 บ้านสันขวาง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
63 บ้านห้วยทรายขาว 0 1 0 1 1 0 0 2 1
64 บ้านใหม่ 0 0 2 2 1 7 1 1 9
65 บ้านม่วงคำ 0 0 2 2 1 4 1 0 6
66 บ้านป่าสักสามัคคี 0 0 1 1 3 3 0 0 6
67 บ้านทุ่งหลวง 0 0 1 1 3 1 2 1 6
68 บ้านศาลา 0 0 1 1 3 0 1 0 4
69 หนองหล่ม 0 0 1 1 1 5 6 3 12
70 บ้านห้วยเคียน 0 0 1 1 0 2 2 3 4
71 อนุบาลศรีชัยวิทยา 0 0 1 1 0 2 0 0 2
72 บ้านเนินสมบูรณ์ 0 0 1 1 0 1 2 2 3
73 บ้านต๊ำเหล่า 0 0 0 0 3 0 1 0 4
74 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 0 0 0 0 2 2 1 1 5
75 บ้านแม่อิง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
76 ปิยมาตรย์ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
77 บ้านต๊ำดอนมูล 0 0 0 0 1 1 0 1 2
78 บ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 0 0 0 0 1 0 2 0 3
79 บ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
80 บ้านป่าแฝกเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
81 บ้านแม่พริก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
82 บ้านกาดถี 0 0 0 0 0 1 2 0 3
83 บ้านไร่ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
84 บ้านปินเหนือ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
85 อนุบาลจำเนียรวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
86 บ้านแม่จว้าใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
87 บ้านสันป่าม่วง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
88 ชุมชนบ้านตุ้มท่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
89 บ้านดอกคำใต้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
90 บ้านสันต้นแหน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 168 148 114 430 543 307 133 114 983