สรุปเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพะเยา 38 3 0 0 41
2 บ้านไร่อ้อย 37 11 1 2 49
3 บ้านภูเงิน 25 10 4 3 39
4 ชุมชนบ้านแม่สุก 20 5 2 2 27
5 บ้านต๋อม 19 15 4 5 38
6 บ้านร่องจว้า 19 5 4 1 28
7 ชุมชนบ้านแม่ใส 18 12 1 1 31
8 บ้านดงอินตา 18 7 0 1 25
9 บ้านค่า 18 5 1 4 24
10 บ้านห้วยบง 17 12 1 2 30
11 บ้านจำไก่ 16 9 2 3 27
12 บ้านดง 16 8 6 2 30
13 บ้านร่องห้า 15 3 2 2 20
14 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 14 14 4 2 32
15 บ้านปางงุ้น 14 9 4 3 27
16 อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 13 10 0 4 23
17 บ้านดงบุญนาค 12 2 1 0 15
18 บ้านปิน 11 9 7 3 27
19 บ้านอิงโค้ง 11 7 5 1 23
20 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 11 6 3 1 20
21 เจริญใจ 11 6 3 1 20
22 ชุมชนบ้านห้วยลาน 10 4 3 1 17
23 บ้านเหล่า 10 3 4 2 17
24 บ้านปาง 10 2 0 1 12
25 บ้านแม่กา 9 7 1 2 17
26 บ้านห้วยแก้ว 8 7 4 0 19
27 อนุบาลภูกามยาว 7 7 4 1 18
28 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 7 7 2 2 16
29 บ้านต๊ำพระแล 7 4 5 1 16
30 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 7 2 2 1 11
31 บ้านร่องคำ 6 5 0 2 11
32 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 6 2 1 2 9
33 บ้านแม่ใจ 6 1 1 0 8
34 บ้านจำป่าหวาย 5 10 5 6 20
35 อนุบาลดรุณวิทยา 5 7 2 2 14
36 บ้านทุ่งต้นศรี 5 7 0 1 12
37 วัดบุญเกิดแสงส่องหล้า 1 5 6 2 0 13
38 บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 5 3 1 3 9
39 บ้านป่าคา 5 2 2 1 9
40 บ้านป่าตึง 5 2 1 2 8
41 บ้านแม่จว้า 5 2 0 0 7
42 บ้านถ้ำประชาบำรุง 5 1 2 5 8
43 บ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 5 1 1 1 7
44 บ้านสันเวียงใหม่ 5 0 0 0 5
45 บ้านวังขอนแดง 4 6 2 3 12
46 บ้านโป่ง 4 3 3 2 10
47 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 4 2 0 0 6
48 บ้านสันต้นผึ้ง 4 1 0 3 5
49 อนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 3 3 2 3 8
50 บ้านป่าสักสามัคคี 3 3 0 0 6
51 บ้านสาง 3 2 2 1 7
52 บ้านทุ่งหลวง 3 1 2 1 6
53 บ้านสันต้นม่วง 3 1 2 0 6
54 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ 3 1 1 1 5
55 ชุมชนบ้านตุ้มท่า 3 1 0 1 4
56 บ้านค่าบน 3 0 2 0 5
57 บ้านศาลา 3 0 1 1 4
58 บ้านต๊ำเหล่า 3 0 1 0 4
59 ป่าแฝกใต้ 3 0 0 1 3
60 บ้านใหม่ 2 7 1 1 10
61 บ้านห้วยเคียน 2 5 2 3 9
62 บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 2 3 1 1 6
63 บ้านต๋อมดง 2 3 0 0 5
64 บ้านหนองสระ 2 1 0 1 3
65 บ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 2 1 0 1 3
66 บ้านร่องปอ 2 0 2 0 4
67 บ้านโพธิ์ทอง 2 0 1 0 3
68 บ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน 2 0 0 0 2
69 บ้านสันขวาง 2 0 0 0 2
70 หนองหล่ม 1 5 7 3 13
71 บ้านม่วงคำ 1 4 1 0 6
72 บ้านสันจกปก 1 3 1 2 5
73 บ้านแม่นาเรือใต้ 1 3 0 0 4
74 บ้านแม่อิง 1 3 0 0 4
75 ปิยมาตรย์ 1 1 0 2 2
76 บ้านต๊ำดอนมูล 1 1 0 1 2
77 บ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 1 0 2 0 3
78 บ้านห้วยทรายขาว 1 0 0 2 1
79 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง 1 0 0 0 1
80 บ้านป่าแฝกเหนือ 1 0 0 0 1
81 บ้านแม่พริก 1 0 0 0 1
82 อนุบาลศรีชัยวิทยา 0 2 0 0 2
83 บ้านเนินสมบูรณ์ 0 1 2 2 3
84 บ้านกาดถี 0 1 2 0 3
85 บ้านไร่ 0 1 1 1 2
86 บ้านปินเหนือ 0 1 0 2 1
87 อนุบาลจำเนียรวิทยา 0 1 0 1 1
88 บ้านทุ่งป่าข่า 0 1 0 0 1
89 บ้านแม่จว้าใต้ 0 1 0 0 1
90 บ้านสันป่าม่วง 0 0 1 1 1
91 บ้านดอกคำใต้ 0 0 0 1 0
92 บ้านสันต้นแหน 0 0 0 0 0
รวม 602 333 140 121 1,075