หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 56 33 64.71% 5 9.8% 7 13.73% 6 11.76% 51
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 35 26 74.29% 5 14.29% 1 2.86% 3 8.57% 35
3 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 37 22 61.11% 6 16.67% 3 8.33% 5 13.89% 36
4 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 38 21 58.33% 6 16.67% 4 11.11% 5 13.89% 36
5 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 31 21 75% 4 14.29% 2 7.14% 1 3.57% 28
6 โรงเรียนคุณากรวิทยา 26 18 69.23% 4 15.38% 3 11.54% 1 3.85% 26
7 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 25 16 69.57% 4 17.39% 3 13.04% 0 0% 23
8 โรงเรียนบ้านสถาน 29 16 57.14% 3 10.71% 7 25% 2 7.14% 28
9 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 31 15 50% 10 33.33% 3 10% 2 6.67% 30
10 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 28 15 55.56% 8 29.63% 1 3.7% 3 11.11% 27
11 โรงเรียนบ้านยางขาม 23 15 65.22% 6 26.09% 1 4.35% 1 4.35% 23
12 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 30 15 57.69% 3 11.54% 6 23.08% 2 7.69% 26
13 โรงเรียนบ้านสันติสุข 19 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
14 โรงเรียนบ้านดู่ 21 13 61.9% 2 9.52% 3 14.29% 3 14.29% 21
15 โรงเรียนบ้านดอนมูล 23 12 57.14% 5 23.81% 3 14.29% 1 4.76% 21
16 โรงเรียนบ้านสบสา 24 11 45.83% 6 25% 5 20.83% 2 8.33% 24
17 โรงเรียนบ้านสระ 42 10 33.33% 9 30% 6 20% 5 16.67% 30
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 31 10 38.46% 7 26.92% 7 26.92% 2 7.69% 26
19 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 17 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 18 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
21 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 26 9 39.13% 7 30.43% 4 17.39% 3 13.04% 23
22 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ 16 9 56.25% 6 37.5% 1 6.25% 0 0% 16
23 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 21 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
24 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 14 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
25 โรงเรียนบ้านผาลาด 14 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
26 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 15 9 64.29% 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 14
27 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 16 9 56.25% 2 12.5% 1 6.25% 4 25% 16
28 โรงเรียนบ้านหย่วน 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
29 โรงเรียนบ้านท่าม่าน 16 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
30 โรงเรียนบ้านจำบอน 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
31 โรงเรียนบ้านร่องย้าง 14 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
32 โรงเรียนบ้านสบขาม 11 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
33 โรงเรียนบ้านปง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา 15 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
35 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 20 7 41.18% 5 29.41% 1 5.88% 4 23.53% 17
36 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 15 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
37 โรงเรียนเทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
38 โรงเรียนบ้านจุน 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านร่องแมด 16 7 53.85% 1 7.69% 3 23.08% 2 15.38% 13
40 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 14 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 1 7.69% 13
41 โรงเรียนบ้านสบบง 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนบ้านปงใหม่ 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านทุ่งแต 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
44 โรงเรียนบ้านเลี้ยว 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
45 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 12 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 0 0% 11
46 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
47 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 14 5 38.46% 3 23.08% 5 38.46% 0 0% 13
48 โรงเรียนบ้านควรดง 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
49 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 14 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
50 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 10 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนบ้านสันหลวง 13 5 41.67% 1 8.33% 4 33.33% 2 16.67% 12
52 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 12 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
53 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนอนุบาลปง 11 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 4 36.36% 11
55 โรงเรียนตชด.เบ็ดตี้ดูเมน 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนบ้านแฮะ 8 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
57 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 22 4 23.53% 8 47.06% 3 17.65% 2 11.76% 17
58 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 11 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
59 โรงเรียนบ้านน้ำจุน 10 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
60 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 9 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
61 โรงเรียนบ้านม่วง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 10 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านแม่ทาย 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
65 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 9 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
68 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
69 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านพวงพยอม 14 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 13
72 โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 15 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
73 โรงเรียนบ้านน้ำปุก 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
74 โรงเรียนปัวพิทยา 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
75 โรงเรียนบ้านปางมดแดง 11 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
76 โรงเรียนหฤทัยวิทยา 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
77 โรงเรียนบ้านผาฮาว 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
78 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
79 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านสะแล่ง 9 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
81 โรงเรียนบ้านแฮะ (ปง) 8 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนบ้านควร 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
83 โรงเรียนชัยชุมภู 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น 11 2 20% 8 80% 0 0% 0 0% 10
86 โรงเรียนบ้านแบ่ง 10 2 20% 6 60% 1 10% 1 10% 10
87 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 11 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 11
88 โรงเรียนบ้านฝายกวาง 9 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
89 โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
90 โรงเรียนบ้านเวียงลอ 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านนาอ้อม 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
92 โรงเรียนบ้านสักลอ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 8 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนบ้านบุญยืน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านฮวก 13 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 5 55.56% 9
97 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านแก 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
99 โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
100 โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านหัวขัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านดอนลาว 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
104 โรงเรียนบ้านปงสนุก 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านวังบง 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
106 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 7 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
107 โรงเรียนบ้านดอนไชย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านปัว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านปี้ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนบ้านแวน 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านสีพรม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านสา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านป่าสัก 7 0 0% 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 7
119 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 6 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
120 โรงเรียนบ้านร่องค้อม 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (เชียงม่วน) 6 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 5 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
124 โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านหลวง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
129 โรงเรียนบ้านป่าแขม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านหนุน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านหมุ้น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
134 โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านปงสนุก (เชียงม่วน) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
137 โรงเรียนบ้านนาบัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน 085-7234474 e-mail: sornorpiyanat@hotmail.com ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]