หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 46 30 69.77% 6 13.95% 3 6.98% 4 9.3% 43
2 โรงเรียนกวางตง 47 21 45.65% 11 23.91% 5 10.87% 9 19.57% 46
3 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 40 20 58.82% 7 20.59% 4 11.76% 3 8.82% 34
4 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 28 17 68% 3 12% 3 12% 2 8% 25
5 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 32 16 64% 4 16% 2 8% 3 12% 25
6 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 29 15 55.56% 4 14.81% 3 11.11% 5 18.52% 27
7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 35 14 48.28% 6 20.69% 4 13.79% 5 17.24% 29
8 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 21 14 66.67% 1 4.76% 3 14.29% 3 14.29% 21
9 โรงเรียนบึงหญ้า 24 13 59.09% 5 22.73% 3 13.64% 1 4.55% 22
10 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 41 11 39.29% 5 17.86% 6 21.43% 6 21.43% 28
11 โรงเรียนวัดหางตลาด 21 11 57.89% 2 10.53% 5 26.32% 1 5.26% 19
12 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 22 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 22 10 58.82% 2 11.76% 1 5.88% 4 23.53% 17
14 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 20 9 60% 2 13.33% 1 6.67% 3 20% 15
15 โรงเรียนวัดปากพระ 19 9 56.25% 1 6.25% 4 25% 2 12.5% 16
16 โรงเรียนบ้านยางเมือง 18 8 44.44% 4 22.22% 4 22.22% 2 11.11% 18
17 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 13 8 66.67% 0 0% 3 25% 1 8.33% 12
18 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 18 7 41.18% 5 29.41% 2 11.76% 3 17.65% 17
19 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 17 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
20 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 11 7 70% 0 0% 2 20% 1 10% 10
21 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 13 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
22 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
23 โรงเรียนบ้านนากาหลง 11 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
24 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 15 6 40% 1 6.67% 4 26.67% 4 26.67% 15
25 โรงเรียนบ้านหนองตลับ 15 6 46.15% 1 7.69% 2 15.38% 4 30.77% 13
26 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 11 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
27 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
28 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 9 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
29 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
30 โรงเรียนบ้านดงเดือย 22 5 31.25% 3 18.75% 6 37.5% 2 12.5% 16
31 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 14 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
32 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 14 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
33 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 10 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
34 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
35 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
36 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
38 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 10 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
39 โรงเรียนบ้านหนองบัว 9 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
40 โรงเรียนบ้านวังไทร 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนวัดหนองกก 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 9 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
43 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
44 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
46 โรงเรียนวัดปรักรัก 9 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
47 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 8 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
48 โรงเรียนวัดกกแรต 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนบ้านนาสระลอย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
52 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านวังแดด 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
54 โรงเรียนบ้านวังลึก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนบ้านวังหิน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 7 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 12 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
58 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 7 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
59 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
61 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนวัดโบสถ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
65 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
66 โรงเรียนบ้านลานทอง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านปากคลอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่๒๓๑ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 6 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านหนองจัง 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 8 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนบ้านวังทองแดง 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
74 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 8 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
75 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
76 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านวังวน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
79 โรงเรียนวัดดงยาง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
80 โรงเรียนบ้านวังหาด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
82 โรงเรียนวัดเสาหิน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
83 โรงเรียนบ้านด่าน 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
84 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านโป่งแค 7 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
86 โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
87 โรงเรียนบ้านยางแหลม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
88 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านปากแคว 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
90 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
91 โรงเรียนวัดยางเอน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
92 โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านกล้วย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธ ิ์โตนด) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านเนินยาง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนวัดวังแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านป่าสัก 5 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
102 โรงเรียนบ้านหนองตูม 6 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
103 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
104 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
105 โรงเรียนวัดเต่าทอง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านไสยาสน์(ราษฎร์บูรณะ) 4 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
108 โรงเรียนวังกร่าง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
109 โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านหนองตม 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านวังขวาก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
113 โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
114 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

96]ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]