สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุโขทัย 30 6 3 4 39
2 กวางตง 21 11 5 9 37
3 วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 17 6 4 3 27
4 บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 15 4 3 5 22
5 บ้านห้วยไคร้ 14 6 4 4 24
6 บ้านน้ำเรื่อง 14 1 3 3 18
7 บ้านตลิ่งชัน 13 3 2 3 18
8 บึงหญ้า 12 5 3 1 20
9 บ้านขุนนาวัง 11 5 6 6 22
10 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 10 2 1 4 13
11 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 10 1 0 0 11
12 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 9 2 1 3 12
13 วัดปากพระ 9 1 4 2 14
14 บ้านยางเมือง 8 3 4 2 15
15 บ้านวังน้ำขาว 8 2 2 2 12
16 บ้านคลองตะเข้ 7 2 3 2 12
17 บ้านลานกระบือ 7 0 3 1 10
18 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 6 3 1 3 10
19 บ้านหนองกระดิ่ง 6 2 2 1 10
20 บ้านนากาหลง 6 2 0 0 8
21 บ้านน้ำพุ 6 1 4 4 11
22 วัดหางตลาด 6 1 3 0 10
23 บ้านหนองมะเกลือ 6 1 0 2 7
24 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 6 1 0 0 7
25 บ้านวังขวัญ 6 0 2 1 8
26 วัดคุ้งยาง 6 0 0 1 6
27 บ้านเนินประดู่ 6 0 0 0 6
28 บ้านดงเดือย 5 3 5 2 13
29 วัดมุจลินทาราม 5 2 2 1 9
30 วัดท่าฉนวน 5 1 2 2 8
31 บ้านหนองตลับ 5 0 1 3 6
32 บ้านคลองปลายนา 5 0 1 0 6
33 บ้านปากคลองร่วม 4 3 1 1 8
34 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 4 2 3 0 9
35 บ้านเขาทองผางับ 4 2 1 0 7
36 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 4 2 0 2 6
37 วัดหนองกก 4 2 0 0 6
38 บ้านวังไทร 4 2 0 0 6
39 ศรีคีรีมาศวิทยา 4 1 2 1 7
40 บ้านวังโคนเปือย 4 1 1 1 6
41 บ้านลำคลองยาง 3 3 1 1 7
42 อนุบาลเมืองสุโขทัย 3 2 1 1 6
43 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 3 1 3 0 7
44 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 3 1 1 1 5
45 วัดกกแรต 3 1 0 0 4
46 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 3 1 0 0 4
47 บ้านนาสระลอย 3 1 0 0 4
48 บ้านหนองสามพญา 3 0 1 1 4
49 บ้านหนองไม้กอง 3 0 1 0 4
50 บ้านหนองเฒ่า 3 0 0 1 3
51 บ้านวังแดด 3 0 0 1 3
52 บ้านวังลึก 3 0 0 0 3
53 บ้านหนองจิกตีนเนิน 2 2 1 2 5
54 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 2 2 0 0 4
55 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 2 1 1 0 4
56 วัดโบสถ์ 2 1 0 0 3
57 บ้านวังตะคร้อ 2 1 0 0 3
58 บ้านนาเชิงคีรี 2 0 1 1 3
59 วัดคุ้งยางใหญ่ 2 0 0 2 2
60 เทศบาลเมืองสุโขทัย 2 0 0 1 2
61 บ้านวังหิน 2 0 0 0 2
62 บ้านลานทอง 2 0 0 0 2
63 บ้านปากคลอง 2 0 0 0 2
64 บ้านคลองไผ่งาม 1 4 0 0 5
65 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 1 3 0 0 4
66 บ้านใหม่เจริญผล 1 2 3 1 6
67 บ้านวังทองแดง 1 2 1 3 4
68 บ้านใหม่สุขเกษม 1 2 1 1 4
69 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 1 2 0 1 3
70 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 1 2 0 0 3
71 บ้านประดู่เฒ่า 1 2 0 0 3
72 วัดดงยาง 1 1 1 1 3
73 บ้านวังวน 1 1 1 1 3
74 บ้านหนองบัว 1 1 0 2 2
75 บ้านคลองน้ำเย็น 1 1 0 1 2
76 วัดเสาหิน 1 1 0 1 2
77 วัดปรักรัก 1 0 2 0 3
78 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 1 0 2 0 3
79 บ้านโป่งแค 1 0 1 2 2
80 บ้านนาไผ่ล้อม 1 0 1 1 2
81 บ้านยางแหลม 1 0 1 1 2
82 บ้านเนินพยอม 1 0 1 0 2
83 บ้านปากแคว 1 0 0 1 1
84 วัดยางเอน 1 0 0 1 1
85 บ้านโพธิ์หอม 1 0 0 1 1
86 บ้านกล้วย 1 0 0 0 1
87 วัดดอนสักมิตรภาพที่๒๓๑ 1 0 0 0 1
88 วัดใหม่ไทยบำรุง 1 0 0 0 1
89 บ้านปากคลองเรือ(โพธ ิ์โตนด) 1 0 0 0 1
90 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 0 1
91 บ้านเนินยาง 1 0 0 0 1
92 วัดวังแดง 1 0 0 0 1
93 วัดหนองตาโชติ 0 2 1 0 3
94 บ้านหนองจัง 0 2 0 0 2
95 อนุบาลกงไกรลาศ 0 2 0 0 2
96 บ้านป่าสัก 0 1 1 3 2
97 บ้านวังหาด 0 1 1 0 2
98 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 1 0 2
99 บ้านหนองตูม 0 1 0 2 1
100 วัดตาลเตี้ย 0 1 0 1 1
101 บ้านน้ำลาด 0 1 0 1 1
102 วัดเต่าทอง 0 1 0 0 1
103 บ้านนาโพธิ์ 0 1 0 0 1
104 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 0 1 0 0 1
105 บ้านไสยาสน์(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 2 2 2
106 บ้านด่าน 0 0 2 0 2
107 วังกร่าง 0 0 1 1 1
108 บ้านหนองยาง 0 0 1 0 1
109 บ้านหนองตม 0 0 1 0 1
110 บ้านดอนสำโรง 0 0 1 0 1
111 บ้านวังขวาก 0 0 0 1 0
112 หนองบัวเขาดิน 0 0 0 1 0
113 บ้านป้อมประชานุกูล 0 0 0 0 0
รวม 419 148 120 122 809