สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=65 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 อนุบาลสุโขทัย 21 9 2 32 30 6 3 4 39
2 บ้านวังน้ำขาว 8 6 5 19 17 3 3 2 23
3 บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 8 4 4 16 15 4 3 5 22
4 วัดปากพระ 7 1 1 9 9 1 4 2 14
5 กวางตง 6 4 5 15 21 11 5 9 37
6 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 6 1 1 8 11 1 0 0 12
7 บ้านวังโคนเปือย 6 0 0 6 6 1 1 1 8
8 วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 5 10 4 19 20 7 4 3 31
9 บ้านห้วยไคร้ 5 8 6 19 14 6 4 5 24
10 วัดหางตลาด 5 5 2 12 11 2 5 1 18
11 บ้านน้ำเรื่อง 5 4 5 14 14 1 3 3 18
12 บึงหญ้า 5 4 4 13 13 5 3 1 21
13 บ้านยางเมือง 5 2 2 9 8 4 4 2 16
14 บ้านหนองเฒ่า 5 1 0 6 5 1 0 1 6
15 บ้านตลิ่งชัน 4 8 8 20 16 4 2 3 22
16 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 4 3 3 10 9 2 1 3 12
17 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 4 0 2 6 6 1 0 0 7
18 บ้านนากาหลง 4 0 1 5 6 2 0 0 8
19 บ้านขุนนาวัง 3 7 3 13 11 5 6 6 22
20 บ้านลานกระบือ 3 4 2 9 8 0 3 1 11
21 บ้านปากคลองร่วม 3 4 1 8 4 3 1 1 8
22 บ้านหนองกระดิ่ง 3 4 0 7 6 2 2 1 10
23 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 3 2 6 11 7 5 2 3 14
24 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 3 2 5 10 10 2 1 4 13
25 บ้านคลองปลายนา 3 2 0 5 5 0 1 0 6
26 ศรีคีรีมาศวิทยา 3 2 0 5 4 1 2 1 7
27 วัดปรักรัก 3 2 0 5 3 1 2 0 6
28 วัดมุจลินทาราม 3 1 2 6 5 2 2 1 9
29 บ้านเนินประดู่ 3 1 1 5 6 0 0 0 6
30 บ้านเขาทองผางับ 3 0 1 4 4 2 1 0 7
31 บ้านหนองบัว 3 0 0 3 4 2 0 2 6
32 วัดคุ้งยางใหญ่ 3 0 0 3 2 0 0 2 2
33 บ้านน้ำพุ 2 3 0 5 6 1 4 4 11
34 บ้านหนองตลับ 2 2 1 5 6 1 2 4 9
35 บ้านคลองตะเข้ 2 2 0 4 7 3 3 2 13
36 วัดหนองกก 2 2 0 4 4 2 0 0 6
37 บ้านวังไทร 2 1 0 3 4 2 0 0 6
38 บ้านวังหิน 2 1 0 3 3 0 0 0 3
39 บ้านวังขวัญ 2 0 2 4 7 0 2 1 9
40 บ้านวังลึก 2 0 1 3 3 0 0 0 3
41 บ้านลานเอื้อง 2 0 1 3 1 1 2 0 4
42 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 2 0 0 2 2 1 1 0 4
43 วัดโบสถ์ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
44 บ้านดงเดือย 1 2 3 6 5 3 6 2 14
45 วัดท่าฉนวน 1 2 2 5 5 2 2 2 9
46 บ้านวังทองแดง 1 2 2 5 1 2 1 3 4
47 อนุบาลเมืองสุโขทัย 1 2 0 3 3 3 1 1 7
48 บ้านหนองมะเกลือ 1 1 2 4 6 2 0 2 8
49 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1 1 1 3 3 1 1 1 5
50 บ้านหนองจัง 1 1 1 3 1 3 0 0 4
51 วัดคุ้งยาง 1 1 0 2 6 0 0 1 6
52 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 1 1 0 2 4 2 3 0 9
53 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1 1 0 2 3 1 3 0 7
54 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 1 1 0 2 2 2 0 0 4
55 วัดดงยาง 1 1 0 2 1 1 1 1 3
56 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1 0 1 2 4 2 0 2 6
57 วัดกกแรต 1 0 1 2 3 1 0 0 4
58 วัดดอนสักมิตรภาพที่๒๓๑ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
59 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 1 2 1 2 1 0 4
60 บ้านวังหาด 1 0 1 2 1 1 1 0 3
61 บ้านหนองตูม 1 0 1 2 0 1 0 2 1
62 บ้านลำคลองยาง 1 0 0 1 3 3 1 1 7
63 บ้านด่าน 1 0 0 1 1 0 2 0 3
64 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 0 2 1 3 3 1 0 0 4
65 บ้านประดู่เฒ่า 0 2 0 2 2 3 0 0 5
66 บ้านนาเชิงคีรี 0 2 0 2 2 1 1 1 4
67 บ้านหนองไม้กอง 0 1 2 3 3 0 1 0 4
68 บ้านใหม่สุขเกษม 0 1 2 3 1 2 1 2 4
69 บ้านวังแดด 0 1 1 2 3 0 0 1 3
70 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 0 1 1 2 2 2 0 1 4
71 เทศบาลเมืองสุโขทัย 0 1 1 2 2 0 0 1 2
72 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 0 1 1 2 1 3 0 0 4
73 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 0 1 1 2 1 2 0 0 3
74 บ้านปากแคว 0 1 1 2 1 0 0 1 1
75 บ้านหนองสามพญา 0 1 0 1 3 0 1 1 4
76 บ้านหนองจิกตีนเนิน 0 1 0 1 2 2 1 2 5
77 บ้านลานทอง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านปากคลอง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านวังวน 0 1 0 1 1 1 1 1 3
80 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 0 1 0 1 1 0 2 0 3
81 วัดยางเอน 0 1 0 1 1 0 0 1 1
82 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 0 1 0 1 0 2 0 0 2
83 วัดตาลเตี้ย 0 1 0 1 0 1 0 1 1
84 บ้านไสยาสน์(ราษฎร์บูรณะ) 0 1 0 1 0 0 2 2 2
85 บ้านหนองยาง 0 1 0 1 0 0 1 0 1
86 บ้านนาสระลอย 0 0 1 1 3 1 0 0 4
87 บ้านคลองไผ่งาม 0 0 1 1 1 4 0 0 5
88 บ้านโพธิ์หอม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
89 บ้านกล้วย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
90 วัดหนองตาโชติ 0 0 1 1 0 2 1 0 3
91 บ้านวังตะคร้อ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
92 บ้านใหม่เจริญผล 0 0 0 0 1 2 3 1 6
93 บ้านคลองน้ำเย็น 0 0 0 0 1 1 0 1 2
94 วัดเสาหิน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
95 บ้านโป่งแค 0 0 0 0 1 0 1 2 2
96 บ้านนาไผ่ล้อม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
97 บ้านยางแหลม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
98 บ้านเนินพยอม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
99 วัดใหม่ไทยบำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 บ้านปากคลองเรือ(โพธ ิ์โตนด) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านเนินยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 วัดวังแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 อนุบาลกงไกรลาศ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
105 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 1 1 3 2
106 บ้านน้ำลาด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
107 วัดเต่าทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 วังกร่าง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
110 บ้านดอนสำโรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 บ้านหนองตม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 บ้านวังขวาก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
113 หนองบัวเขาดิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
114 บ้านป้อมประชานุกูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 197 153 114 464 463 169 128 126 760