สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุโขทัย 21 9 2 32 30 6 3 4 39
2 บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 8 4 4 16 15 4 3 5 22
3 วัดปากพระ 7 1 1 9 9 1 4 2 14
4 กวางตง 6 4 5 15 21 11 5 9 37
5 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 6 0 1 7 10 1 0 0 11
6 บ้านห้วยไคร้ 5 7 6 18 14 6 4 4 24
7 บ้านน้ำเรื่อง 5 4 5 14 14 1 3 3 18
8 บ้านยางเมือง 5 2 1 8 8 3 4 2 15
9 บึงหญ้า 4 4 4 12 12 5 3 1 20
10 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 4 3 3 10 9 2 1 3 12
11 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 4 0 2 6 6 1 0 0 7
12 บ้านนากาหลง 4 0 1 5 6 2 0 0 8
13 บ้านวังโคนเปือย 4 0 0 4 4 1 1 1 6
14 วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 3 9 4 16 17 6 4 3 27
15 บ้านขุนนาวัง 3 7 3 13 11 5 6 6 22
16 บ้านตลิ่งชัน 3 6 7 16 13 3 2 3 18
17 บ้านปากคลองร่วม 3 4 1 8 4 3 1 1 8
18 บ้านหนองกระดิ่ง 3 4 0 7 6 2 2 1 10
19 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 3 2 5 10 10 2 1 4 13
20 บ้านคลองปลายนา 3 2 0 5 5 0 1 0 6
21 ศรีคีรีมาศวิทยา 3 2 0 5 4 1 2 1 7
22 วัดมุจลินทาราม 3 1 2 6 5 2 2 1 9
23 บ้านเนินประดู่ 3 1 1 5 6 0 0 0 6
24 บ้านเขาทองผางับ 3 0 1 4 4 2 1 0 7
25 บ้านหนองเฒ่า 3 0 0 3 3 0 0 1 3
26 วัดคุ้งยางใหญ่ 3 0 0 3 2 0 0 2 2
27 บ้านลานกระบือ 2 4 2 8 7 0 3 1 10
28 วัดหางตลาด 2 3 1 6 6 1 3 0 10
29 บ้านน้ำพุ 2 3 0 5 6 1 4 4 11
30 บ้านคลองตะเข้ 2 2 0 4 7 2 3 2 12
31 วัดหนองกก 2 2 0 4 4 2 0 0 6
32 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 2 1 4 7 6 3 1 3 10
33 บ้านวังไทร 2 1 0 3 4 2 0 0 6
34 บ้านวังขวัญ 2 0 1 3 6 0 2 1 8
35 บ้านวังลึก 2 0 1 3 3 0 0 0 3
36 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 2 0 0 2 2 1 1 0 4
37 วัดโบสถ์ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
38 บ้านวังน้ำขาว 1 3 4 8 8 2 2 2 12
39 วัดท่าฉนวน 1 2 2 5 5 1 2 2 8
40 บ้านวังทองแดง 1 2 2 5 1 2 1 3 4
41 อนุบาลเมืองสุโขทัย 1 2 0 3 3 2 1 1 6
42 บ้านดงเดือย 1 1 3 5 5 3 5 2 13
43 บ้านหนองตลับ 1 1 1 3 5 0 1 3 6
44 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1 1 1 3 3 1 1 1 5
45 วัดคุ้งยาง 1 1 0 2 6 0 0 1 6
46 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 1 1 0 2 4 2 3 0 9
47 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1 1 0 2 3 1 3 0 7
48 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 1 1 0 2 2 2 0 0 4
49 บ้านวังหิน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
50 วัดดงยาง 1 1 0 2 1 1 1 1 3
51 วัดปรักรัก 1 1 0 2 1 0 2 0 3
52 บ้านหนองมะเกลือ 1 0 2 3 6 1 0 2 7
53 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1 0 1 2 4 2 0 2 6
54 วัดกกแรต 1 0 1 2 3 1 0 0 4
55 บ้านหนองตูม 1 0 1 2 0 1 0 2 1
56 บ้านลำคลองยาง 1 0 0 1 3 3 1 1 7
57 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 0 2 1 3 3 1 0 0 4
58 บ้านหนองไม้กอง 0 1 2 3 3 0 1 0 4
59 บ้านวังแดด 0 1 1 2 3 0 0 1 3
60 เทศบาลเมืองสุโขทัย 0 1 1 2 2 0 0 1 2
61 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 0 1 1 2 1 3 0 0 4
62 บ้านใหม่สุขเกษม 0 1 1 2 1 2 1 1 4
63 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 0 1 1 2 1 2 0 0 3
64 บ้านปากแคว 0 1 1 2 1 0 0 1 1
65 บ้านหนองสามพญา 0 1 0 1 3 0 1 1 4
66 บ้านหนองจิกตีนเนิน 0 1 0 1 2 2 1 2 5
67 บ้านนาเชิงคีรี 0 1 0 1 2 0 1 1 3
68 บ้านลานทอง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านปากคลอง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านวังวน 0 1 0 1 1 1 1 1 3
71 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 0 1 0 1 1 0 2 0 3
72 วัดยางเอน 0 1 0 1 1 0 0 1 1
73 บ้านหนองจัง 0 1 0 1 0 2 0 0 2
74 วัดตาลเตี้ย 0 1 0 1 0 1 0 1 1
75 บ้านไสยาสน์(ราษฎร์บูรณะ) 0 1 0 1 0 0 2 2 2
76 บ้านหนองยาง 0 1 0 1 0 0 1 0 1
77 บ้านนาสระลอย 0 0 1 1 3 1 0 0 4
78 บ้านคลองไผ่งาม 0 0 1 1 1 4 0 0 5
79 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 0 0 1 1 1 2 0 1 3
80 บ้านโพธิ์หอม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
81 บ้านกล้วย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
82 วัดดอนสักมิตรภาพที่๒๓๑ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
83 วัดหนองตาโชติ 0 0 1 1 0 2 1 0 3
84 บ้านวังหาด 0 0 1 1 0 1 1 0 2
85 บ้านวังตะคร้อ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
86 บ้านใหม่เจริญผล 0 0 0 0 1 2 3 1 6
87 บ้านประดู่เฒ่า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
88 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 2 2
89 บ้านคลองน้ำเย็น 0 0 0 0 1 1 0 1 2
90 วัดเสาหิน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
91 บ้านโป่งแค 0 0 0 0 1 0 1 2 2
92 บ้านนาไผ่ล้อม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
93 บ้านยางแหลม 0 0 0 0 1 0 1 1 2
94 บ้านเนินพยอม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
95 วัดใหม่ไทยบำรุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 บ้านปากคลองเรือ(โพธ ิ์โตนด) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
98 บ้านเนินยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 วัดวังแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 อนุบาลกงไกรลาศ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
101 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 0 1 1 3 2
102 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
103 บ้านน้ำลาด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
104 วัดเต่าทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านด่าน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
108 วังกร่าง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
109 บ้านหนองตม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
110 บ้านดอนสำโรง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 บ้านวังขวาก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 หนองบัวเขาดิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
113 บ้านป้อมประชานุกูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 163 132 103 398 419 148 120 122 687