สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุโขทัย 30 6 3 4 39
2 กวางตง 21 11 5 9 37
3 วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 20 7 4 3 31
4 บ้านวังน้ำขาว 17 3 3 2 23
5 บ้านตลิ่งชัน 16 4 2 3 22
6 บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 15 4 3 5 22
7 บ้านห้วยไคร้ 14 6 4 5 24
8 บ้านน้ำเรื่อง 14 1 3 3 18
9 บึงหญ้า 13 5 3 1 21
10 บ้านขุนนาวัง 11 5 6 6 22
11 วัดหางตลาด 11 2 5 1 18
12 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 11 1 0 0 12
13 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 10 2 1 4 13
14 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 9 2 1 3 12
15 วัดปากพระ 9 1 4 2 14
16 บ้านยางเมือง 8 4 4 2 16
17 บ้านลานกระบือ 8 0 3 1 11
18 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 7 5 2 3 14
19 บ้านคลองตะเข้ 7 3 3 2 13
20 บ้านวังขวัญ 7 0 2 1 9
21 บ้านหนองกระดิ่ง 6 2 2 1 10
22 บ้านหนองมะเกลือ 6 2 0 2 8
23 บ้านนากาหลง 6 2 0 0 8
24 บ้านน้ำพุ 6 1 4 4 11
25 บ้านหนองตลับ 6 1 2 4 9
26 บ้านวังโคนเปือย 6 1 1 1 8
27 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 6 1 0 0 7
28 วัดคุ้งยาง 6 0 0 1 6
29 บ้านเนินประดู่ 6 0 0 0 6
30 บ้านดงเดือย 5 3 6 2 14
31 วัดท่าฉนวน 5 2 2 2 9
32 วัดมุจลินทาราม 5 2 2 1 9
33 บ้านหนองเฒ่า 5 1 0 1 6
34 บ้านคลองปลายนา 5 0 1 0 6
35 บ้านปากคลองร่วม 4 3 1 1 8
36 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 4 2 3 0 9
37 บ้านเขาทองผางับ 4 2 1 0 7
38 บ้านหนองบัว 4 2 0 2 6
39 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 4 2 0 2 6
40 วัดหนองกก 4 2 0 0 6
41 บ้านวังไทร 4 2 0 0 6
42 ศรีคีรีมาศวิทยา 4 1 2 1 7
43 อนุบาลเมืองสุโขทัย 3 3 1 1 7
44 บ้านลำคลองยาง 3 3 1 1 7
45 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 3 1 3 0 7
46 วัดปรักรัก 3 1 2 0 6
47 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 3 1 1 1 5
48 วัดกกแรต 3 1 0 0 4
49 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 3 1 0 0 4
50 บ้านนาสระลอย 3 1 0 0 4
51 บ้านหนองสามพญา 3 0 1 1 4
52 บ้านหนองไม้กอง 3 0 1 0 4
53 บ้านวังแดด 3 0 0 1 3
54 บ้านวังหิน 3 0 0 0 3
55 บ้านวังลึก 3 0 0 0 3
56 บ้านประดู่เฒ่า 2 3 0 0 5
57 บ้านหนองจิกตีนเนิน 2 2 1 2 5
58 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 2 2 0 1 4
59 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 2 2 0 0 4
60 บ้านนาเชิงคีรี 2 1 1 1 4
61 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 2 1 1 0 4
62 วัดโบสถ์ 2 1 0 0 3
63 บ้านวังตะคร้อ 2 1 0 0 3
64 วัดคุ้งยางใหญ่ 2 0 0 2 2
65 เทศบาลเมืองสุโขทัย 2 0 0 1 2
66 วัดดอนสักมิตรภาพที่๒๓๑ 2 0 0 0 2
67 บ้านลานทอง 2 0 0 0 2
68 บ้านปากคลอง 2 0 0 0 2
69 บ้านคลองไผ่งาม 1 4 0 0 5
70 บ้านหนองจัง 1 3 0 0 4
71 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 1 3 0 0 4
72 บ้านใหม่เจริญผล 1 2 3 1 6
73 บ้านวังทองแดง 1 2 1 3 4
74 บ้านใหม่สุขเกษม 1 2 1 2 4
75 บ้านหนองกระทุ่ม 1 2 1 0 4
76 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 1 2 0 0 3
77 บ้านลานเอื้อง 1 1 2 0 4
78 วัดดงยาง 1 1 1 1 3
79 บ้านวังวน 1 1 1 1 3
80 บ้านวังหาด 1 1 1 0 3
81 บ้านคลองน้ำเย็น 1 1 0 1 2
82 วัดเสาหิน 1 1 0 1 2
83 บ้านด่าน 1 0 2 0 3
84 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 1 0 2 0 3
85 บ้านโป่งแค 1 0 1 2 2
86 บ้านนาไผ่ล้อม 1 0 1 1 2
87 บ้านยางแหลม 1 0 1 1 2
88 บ้านเนินพยอม 1 0 1 0 2
89 บ้านปากแคว 1 0 0 1 1
90 วัดยางเอน 1 0 0 1 1
91 บ้านโพธิ์หอม 1 0 0 1 1
92 บ้านกล้วย 1 0 0 0 1
93 วัดใหม่ไทยบำรุง 1 0 0 0 1
94 บ้านปากคลองเรือ(โพธ ิ์โตนด) 1 0 0 0 1
95 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 0 1
96 บ้านเนินยาง 1 0 0 0 1
97 วัดวังแดง 1 0 0 0 1
98 วัดหนองตาโชติ 0 2 1 0 3
99 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 0 2 0 0 2
100 อนุบาลกงไกรลาศ 0 2 0 0 2
101 บ้านป่าสัก 0 1 1 3 2
102 บ้านหนองตูม 0 1 0 2 1
103 วัดตาลเตี้ย 0 1 0 1 1
104 บ้านน้ำลาด 0 1 0 1 1
105 วัดเต่าทอง 0 1 0 0 1
106 บ้านนาโพธิ์ 0 1 0 0 1
107 บ้านไสยาสน์(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 2 2 2
108 วังกร่าง 0 0 1 1 1
109 บ้านหนองยาง 0 0 1 0 1
110 บ้านดอนสำโรง 0 0 1 0 1
111 บ้านหนองตม 0 0 1 0 1
112 บ้านวังขวาก 0 0 0 1 0
113 หนองบัวเขาดิน 0 0 0 1 0
114 บ้านป้อมประชานุกูล 0 0 0 0 0
รวม 463 169 128 126 760