หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนไชยะวิทยา 51 27 54% 10 20% 4 8% 9 18% 50
2 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 36 23 65.71% 6 17.14% 5 14.29% 1 2.86% 35
3 โรงเรียนบ้านกลางดง 38 22 59.46% 7 18.92% 4 10.81% 4 10.81% 37
4 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 31 22 78.57% 4 14.29% 1 3.57% 1 3.57% 28
5 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 35 17 48.57% 13 37.14% 4 11.43% 1 2.86% 35
6 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 42 16 41.03% 10 25.64% 8 20.51% 5 12.82% 39
7 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 41 15 39.47% 9 23.68% 6 15.79% 8 21.05% 38
8 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 26 15 60% 7 28% 1 4% 2 8% 25
9 โรงเรียนบ้านผาเวียง 29 15 68.18% 3 13.64% 4 18.18% 0 0% 22
10 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 23 13 59.09% 7 31.82% 2 9.09% 0 0% 22
11 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 22 13 68.42% 2 10.53% 3 15.79% 1 5.26% 19
12 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 20 13 65% 2 10% 2 10% 3 15% 20
13 โรงเรียนป้วยมิ้ง 17 12 70.59% 4 23.53% 1 5.88% 0 0% 17
14 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 24 11 47.83% 4 17.39% 1 4.35% 7 30.43% 23
15 โรงเรียนบ้านซ่าน 16 10 66.67% 1 6.67% 4 26.67% 0 0% 15
16 โรงเรียนบ้านธารชะอม 18 9 50% 5 27.78% 2 11.11% 2 11.11% 18
17 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 17 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
18 โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 26 9 36% 4 16% 8 32% 4 16% 25
19 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 15 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
20 โรงเรียนบ้านสุเม่น 14 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
21 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 25 8 34.78% 8 34.78% 3 13.04% 4 17.39% 23
22 โรงเรียนบ้านดงคู่ 16 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
23 โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 18 8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 4 22.22% 18
24 โรงเรียนบ้านวังพิกุล 18 8 50% 3 18.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
25 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
26 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 23 7 31.82% 8 36.36% 3 13.64% 4 18.18% 22
27 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 19 7 38.89% 6 33.33% 3 16.67% 2 11.11% 18
28 โรงเรียนบ้านบึงบอน 19 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 3 20% 15
29 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 15 7 53.85% 2 15.38% 4 30.77% 0 0% 13
30 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
31 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 20 6 30% 7 35% 4 20% 3 15% 20
32 โรงเรียนบ้านสารจิตร 18 6 37.5% 6 37.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
33 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 17 6 35.29% 5 29.41% 3 17.65% 3 17.65% 17
34 โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 15 6 40% 3 20% 3 20% 3 20% 15
35 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 13 6 46.15% 3 23.08% 0 0% 4 30.77% 13
36 โรงเรียนบ้านตึก 13 6 50% 3 25% 0 0% 3 25% 12
37 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
38 โรงเรียนวัดบ้านกรุ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 10 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
40 โรงเรียนวัดคลองกระจง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านป่าเลา 22 5 27.78% 7 38.89% 4 22.22% 2 11.11% 18
42 โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 14 5 35.71% 3 21.43% 5 35.71% 1 7.14% 14
43 โรงเรียนบ้านโซกม่วง 13 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
44 โรงเรียนบ้านแม่เทิน 15 5 35.71% 1 7.14% 6 42.86% 2 14.29% 14
45 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 10 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
46 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 11 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนบ้านโซกเปือย 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
48 โรงเรียนเชิงผา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านสันหีบ 15 4 26.67% 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 15
50 โรงเรียนบ้านแก่ง 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
51 โรงเรียนบ้านวังตามน 11 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 12 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 4 33.33% 12
53 โรงเรียนบ้านหนองกลับ 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
54 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 9 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
55 โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
57 โรงเรียนบ้านหนองแหน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านขอนซุง 16 3 18.75% 7 43.75% 4 25% 2 12.5% 16
59 โรงเรียนวัดปากน้ำ 17 3 20% 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 15
60 โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 9 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
61 โรงเรียนวัดโบราณหลวง 9 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนบ้านวังแร่ 12 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนบ้านหนองยาว 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 9 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
66 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 7 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
67 โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 9 2 22.22% 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 9
69 โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 11 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
70 โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 9 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนวัดภูนก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านแม่สาน 8 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
75 โรงเรียนบ้านนา 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
78 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
80 โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านปางสา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
83 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 6 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนวัดเตว็ดใน 7 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
85 โรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 6 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
86 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านตาลพร้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
90 โรงเรียนบ้านแม่ราก 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
91 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านปากสาน 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
94 โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนพุ่ยฮัว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนวัดศรีสังวร 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
99 โรงเรียนวัดป่าถ่อน 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
100 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 6 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
103 โรงเรียนบ้านวังธาร 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
104 โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
106 โรงเรียนบ้านป่าคา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
109 โรงเรียนบ้านแม่คุ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านไม้งาม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
114 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
115 โรงเรียนบ้านท่าชัย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
116 โรงเรียนบ้านลำโชค 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
117 โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
118 โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านบ่อแปดร้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านโบสถ์โพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนประชาอุทิศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 6 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
125 โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
126 โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านร้องตลาด 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
130 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านหมอนสูง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
132 โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
133 โรงเรียนวัดเกาะ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
134 โรงเรียนแม่สานสามัคคี 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
136 โรงเรียนบ้านห้วยตม 5 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
137 โรงเรียนบ้านแม่สำ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
138 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านเขาทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนวัดเกาะน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนวัดวังใหญ่ 3 0 0% 0 0% 3 100% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านวังยายมาก 4 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
146 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
148 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
149 โรงเรียนหนองช้าง 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านจันทโรภาส 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านวังทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
153 โรงเรียนวัดวังค่า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านนาพง 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
155 โรงเรียนบ้านสะท้อ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
156 โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
157 โรงเรียนบ้านน้ำขุม 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
158 โรงเรียนบ้านถนนพระร่วง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
159 โรงเรียนบ้านบึงสวย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
160 โรงเรียนวัดแสนตอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0894601573
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]