หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 6 12 10
2 012 โรงเรียนบ้านกลางดง 38 62 46
3 017 โรงเรียนบ้านขอนซุง 16 26 23
4 020 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 15 21 18
5 021 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 3 5 4
6 022 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 2 6 4
7 024 โรงเรียนบ้านจันทโรภาส 1 1 1
8 025 โรงเรียนบ้านซ่าน 16 29 26
9 028 โรงเรียนบ้านดงคู่ 16 22 19
10 029 โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 6 6 6
11 031 โรงเรียนบ้านดงยาง 0 0 0
12 032 โรงเรียนบ้านดงย่าปา 0 0 0
13 030 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 41 89 62
14 033 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 9 27 18
15 034 โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 3 4 4
16 035 โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 0 0 0
17 036 โรงเรียนบ้านตาลพร้า 2 6 3
18 037 โรงเรียนบ้านตึก 13 29 21
19 040 โรงเรียนบ้านถนนพระร่วง 1 1 1
20 041 โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 3 3 3
21 048 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 9 21 13
22 049 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 5 15 6
23 042 โรงเรียนบ้านท่าชัย 2 3 3
24 043 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 20 31 24
25 044 โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 1 1 1
26 046 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 17 41 22
27 047 โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 4 7 4
28 045 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 13 19 18
29 051 โรงเรียนบ้านธารชะอม 18 27 21
30 052 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 1 3 2
31 056 โรงเรียนบ้านนา 7 21 12
32 053 โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 3 4 4
33 054 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 5 11 6
34 055 โรงเรียนบ้านนาพง 3 5 4
35 057 โรงเรียนบ้านน้ำขุม 2 3 2
36 059 โรงเรียนบ้านบึงงาม 0 0 0
37 060 โรงเรียนบ้านบึงบอน 19 41 24
38 061 โรงเรียนบ้านบึงสวย 1 2 1
39 062 โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 1 6 3
40 058 โรงเรียนบ้านบ่อแปดร้อย 1 1 1
41 064 โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 4 6 6
42 065 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 19 39 32
43 067 โรงเรียนบ้านปากสาน 5 9 7
44 068 โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 18 45 30
45 071 โรงเรียนบ้านปางสา 4 12 8
46 066 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 26 55 33
47 069 โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 26 52 29
48 070 โรงเรียนบ้านป่าคา 2 6 5
49 072 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 3 8 5
50 073 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 0 0 0
51 074 โรงเรียนบ้านป่ายาง 0 0 0
52 075 โรงเรียนบ้านป่าเลา 22 40 28
53 078 โรงเรียนบ้านผาเวียง 29 59 41
54 080 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 3 5 3
55 081 โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 11 21 16
56 095 โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 14 20 15
57 094 โรงเรียนบ้านร้องตลาด 4 8 6
58 097 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 6 11 8
59 098 โรงเรียนบ้านลำโชค 2 4 4
60 099 โรงเรียนบ้านวังตามน 11 25 20
61 100 โรงเรียนบ้านวังทอง 1 1 1
62 101 โรงเรียนบ้านวังธาร 4 7 6
63 102 โรงเรียนบ้านวังพิกุล 18 33 30
64 104 โรงเรียนบ้านวังยายมาก 4 9 8
65 106 โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 15 17 15
66 107 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 7 8 8
67 105 โรงเรียนบ้านวังแร่ 12 31 16
68 103 โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 1 3 2
69 108 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 4 11 6
70 109 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 0 0 0
71 110 โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 2 4 2
72 111 โรงเรียนบ้านสะท้อ 2 3 2
73 112 โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 4 7 4
74 113 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1 1 1
75 114 โรงเรียนบ้านสันหีบ 15 36 18
76 115 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 23 56 35
77 116 โรงเรียนบ้านสารจิตร 18 27 21
78 117 โรงเรียนบ้านสุเม่น 14 40 25
79 119 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 0 0 0
80 120 โรงเรียนบ้านหนองกลับ 8 14 12
81 122 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 4 4
82 121 โรงเรียนบ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 10 17 17
83 123 โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 4 4 4
84 124 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 3 3 3
85 125 โรงเรียนบ้านหนองยาว 9 18 14
86 126 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 24 36 27
87 191 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 0 0 0
88 130 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0
89 128 โรงเรียนบ้านหนองแหน 4 7 6
90 129 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 7 14 9
91 131 โรงเรียนบ้านหมอนสูง 3 9 6
92 139 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 9 14 10
93 134 โรงเรียนบ้านห้วยตม 5 10 9
94 135 โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 0 0 0
95 137 โรงเรียนบ้านห้วยสักตะเพียนทอง 0 0 0
96 138 โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 1 1 1
97 133 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 6 6 6
98 136 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 17 38 19
99 132 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 20 60 38
100 013 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 12 22 18
101 014 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 2 5 3
102 015 โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 10 15 12
103 018 โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน 9 18 14
104 019 โรงเรียนบ้านเขาทอง 1 1 1
105 038 โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 5 6 6
106 039 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 6 19 11
107 082 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 0 0 0
108 016 โรงเรียนบ้านแก่ง 12 27 16
109 083 โรงเรียนบ้านแม่คุ 3 7 6
110 086 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 11 16 11
111 085 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 1 1 1
112 084 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 35 60 49
113 088 โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 4 8 4
114 089 โรงเรียนบ้านแม่ราก 6 10 10
115 090 โรงเรียนบ้านแม่สาน 8 15 12
116 091 โรงเรียนบ้านแม่สำ 2 4 3
117 092 โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 4 4 4
118 087 โรงเรียนบ้านแม่เทิน 15 36 18
119 118 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 5 5 5
120 023 โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 7 12 11
121 027 โรงเรียนบ้านโซกม่วง 13 34 17
122 026 โรงเรียนบ้านโซกเปือย 6 12 11
123 063 โรงเรียนบ้านโบสถ์โพธิ์ 1 1 1
124 076 โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 8 16 13
125 077 โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 3 6 3
126 141 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
127 140 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 9 15 13
128 050 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 6 10 7
129 079 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1 3 2
130 093 โรงเรียนบ้านไม้งาม 2 4 3
131 096 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 15 20 18
132 142 โรงเรียนประชาอุทิศ 1 3 2
133 146 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 3 5 3
134 147 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 2 23 8
135 150 โรงเรียนวัดกรงทอง 0 0 0
136 153 โรงเรียนวัดคลองกระจง 6 17 9
137 154 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 4 10 4
138 155 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 9 16 13
139 158 โรงเรียนวัดท่าทอง 0 0 0
140 157 โรงเรียนวัดท่าเกษม 0 0 0
141 160 โรงเรียนวัดบ้านกรุ 7 9 8
142 161 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 0 0 0
143 162 โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 4 4 4
144 164 โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 3 13 7
145 165 โรงเรียนวัดปากน้ำ 17 30 26
146 166 โรงเรียนวัดป่าถ่อน 5 6 5
147 169 โรงเรียนวัดภูนก 5 5 5
148 170 โรงเรียนวัดวังค่า 1 3 2
149 171 โรงเรียนวัดวังทอง 0 0 0
150 172 โรงเรียนวัดวังใหญ่ 3 9 5
151 173 โรงเรียนวัดศรีสังวร 3 5 4
152 174 โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 6 10 7
153 176 โรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 6 10 10
154 151 โรงเรียนวัดเกาะ 3 5 3
155 152 โรงเรียนวัดเกาะน้อย 1 1 1
156 156 โรงเรียนวัดเตว็ดใน 7 8 8
157 175 โรงเรียนวัดแสนตอ 1 3 2
158 163 โรงเรียนวัดโบราณหลวง 9 14 14
159 159 โรงเรียนวัดไทรย้อย 0 0 0
160 167 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 3 4 3
161 178 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ 2 2 2
162 179 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 3 11 5
163 180 โรงเรียนหนองช้าง 3 6 5
164 181 โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 1 1 1
165 182 โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 6 16 12
166 183 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 11 23 19
167 184 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 22 50 30
168 186 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 36 73 51
169 187 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 42 76 61
170 188 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 31 63 46
171 190 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 23 35 31
172 003 โรงเรียนเชิงผา 6 9 7
173 005 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 8 18 12
174 148 โรงเรียนแม่สานสามัคคี 3 4 4
175 149 โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1 5 19 8
176 004 โรงเรียนไชยะวิทยา 51 84 72
177 011 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 6 10 9
178 001 โรงเรียนกวางวา 0 0 0
179 143 โรงเรียนป้วยมิ้ง 17 39 19
180 144 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 25 43 28
181 145 โรงเรียนพุ่ยฮัว 3 3 3
182 177 โรงเรียนศรีสำโรงวิทยา 0 0 0
183 189 โรงเรียนอนุบาลสมประสงค์ 0 0 0
184 185 โรงเรียนอนุบาลเบญมาศ 0 0 0
185 008 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม 0 0 0
186 009 โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสดิการาม 0 0 0
187 010 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 0 0 0
188 007 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 0 0 0
189 006 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 0 0 0
รวม 1445 2795 2002
4797

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0894601573
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]