สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสำโรง 21 4 1 1 26
2 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 20 6 5 1 31
3 บ้านกลางดง 19 4 3 4 26
4 ไชยะวิทยา 18 9 3 8 30
5 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 16 10 8 4 34
6 บ้านดงไทยวิทยา 15 9 6 8 30
7 บ้านป่ากล้วย 14 7 1 2 22
8 บ้านผาเวียง 14 3 4 0 21
9 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 13 6 2 0 21
10 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 13 2 2 3 17
11 ป้วยมิ้ง 12 4 1 0 17
12 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 12 2 3 1 17
13 บ้านหนองรังสิต 11 4 1 7 16
14 บ้านแม่ท่าแพ 10 11 4 1 25
15 บ้านธารชะอม 9 5 2 2 16
16 บ้านท่ามักกะสัง 9 5 2 0 16
17 บ้านป่ากุมเกาะ 9 4 8 4 21
18 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 9 3 1 2 13
19 บ้านสุเม่น 9 2 2 1 13
20 บ้านซ่าน 9 1 4 0 14
21 พระหฤทัยสวรรคโลก 8 8 3 4 19
22 บ้านดงคู่ 8 4 1 1 13
23 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 8 3 3 4 14
24 บ้านวังพิกุล 8 2 3 2 13
25 บ้านบึงบอน 7 3 2 3 12
26 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 7 2 4 0 13
27 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 6 8 3 4 17
28 บ้านปากคะยาง 6 6 3 2 15
29 บ้านสารจิตร 6 6 2 2 14
30 บ้านห้วยโป้ 6 5 3 3 14
31 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 6 3 3 3 12
32 บ้านท่าโพธิ์ 6 3 0 4 9
33 บ้านตึก 6 3 0 3 9
34 เทวัญอำนวยวิทย์ 6 1 1 0 8
35 วัดบ้านกรุ 6 1 0 0 7
36 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 6 0 0 1 6
37 บ้านห้วยไคร้ 5 7 4 3 16
38 บ้านป่าเลา 5 7 4 2 16
39 บ้านราวต้นจันทน์ 5 3 5 1 13
40 บ้านโซกม่วง 5 3 0 2 8
41 บ้านแม่ทุเลา 5 2 0 0 7
42 บ้านแม่เทิน 5 1 6 2 12
43 บ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 5 1 2 2 8
44 หาดเสี้ยววิทยา 5 1 2 1 8
45 วัดคลองกระจง 5 0 0 0 5
46 บ้านสันหีบ 4 5 4 2 13
47 บ้านแก่ง 4 4 2 2 10
48 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 4 3 1 4 8
49 วัดตลิ่งชัน 4 2 0 3 6
50 บ้านดอนจันทร์ 4 1 0 0 5
51 เชิงผา 4 0 1 0 5
52 บ้านดงจันทน์ 4 0 0 1 4
53 บ้านขอนซุง 3 7 4 2 14
54 บ้านเขาดินไพรวัน 3 5 0 1 8
55 วัดโบราณหลวง 3 5 0 1 8
56 บ้านวังแร่ 3 3 2 1 8
57 บ้านหนองยาว 3 3 1 1 7
58 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 3 3 0 0 6
59 บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 3 1 0 1 4
60 บ้านโซกเปือย 3 0 1 0 4
61 บ้านแม่บ่อทอง 3 0 1 0 4
62 บ้านใหม่โพธิ์งาม 2 6 0 1 8
63 วัดศิริบูรณาราม 2 4 0 0 6
64 วัดปากน้ำ 2 3 4 2 9
65 บ้านโคกกะทือ 2 3 2 0 7
66 บ้านทุ่งพล้อ 2 3 1 1 6
67 วัดภูนก 2 3 0 0 5
68 บ้านแม่สาน 2 2 4 0 8
69 บ้านนา 2 2 2 1 6
70 ชุมชนบ้านคลองยาง 2 2 1 0 5
71 วัดคุ้งยาง 2 2 0 0 4
72 บ้านโป่งตีนตั่ง 2 1 2 0 5
73 โรตารี่สวรรคโลก1 2 1 2 0 5
74 บ้านเตว็ดกลาง 2 1 2 0 5
75 บ้านปางสา 2 1 1 0 4
76 บ้านหนองกลับ 2 1 1 0 4
77 บ้านหนองป่าตอ 2 1 0 1 3
78 ไทยรัฐวิทยา 30 2 0 3 1 5
79 วัดเตว็ดใน 2 0 2 2 4
80 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 2 0 1 1 3
81 มิตรภาพที่ 38 2 0 1 0 3
82 บ้านหัวฝาย 2 0 0 3 2
83 บ้านตาลพร้า 2 0 0 0 2
84 บ้านพระปรางค์ 1 4 2 2 7
85 บ้านวังตามน 1 4 0 0 5
86 บ้านวังสมบูรณ์ 1 2 1 3 4
87 บ้านนาต้นจั่น 1 2 1 0 4
88 บ้านแสงสว่าง 1 2 1 0 4
89 บ้านปากสาน 1 2 0 2 3
90 บ้านดอนระเบียง 1 2 0 0 3
91 บ้านนาขุนไกร 1 2 0 0 3
92 พุ่ยฮัว 1 2 0 0 3
93 วัดศรีสังวร 1 2 0 0 3
94 บ้านทุ่งมหาชัย 1 1 3 0 5
95 วัดป่าถ่อน 1 1 2 1 4
96 บ้านวังธาร 1 1 1 1 3
97 บ้านท่าวิเศษ 1 1 1 1 3
98 บ้านแม่ฮู้ 1 1 1 0 3
99 วัดไผ่ล้อม 1 1 0 1 2
100 บ้านป่าคา 1 1 0 0 2
101 บ้านวัดโบสถ์ 1 0 1 2 2
102 บ้านแม่คุ 1 0 1 1 2
103 บ้านฝั่งหมิ่น 1 0 1 0 2
104 บ้านคลองแห้ง 1 0 1 0 2
105 บ้านไม้งาม 1 0 1 0 2
106 บ้านคลองสำราญ 1 0 0 2 1
107 บ้านท่าชัย 1 0 0 1 1
108 บ้านลำโชค 1 0 0 1 1
109 บ้านหนองผักบุ้ง 1 0 0 1 1
110 บ้านศาลาไก่ฟุบ 1 0 0 1 1
111 บ้านไผ่ตะล่อม 1 0 0 0 1
112 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1 0 0 0 1
113 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 1 0 0 0 1
114 บ้านบ่อแปดร้อย 1 0 0 0 1
115 บ้านสันติสุข 1 0 0 0 1
116 บ้านโบสถ์โพธิ์ 1 0 0 0 1
117 หมอนสูงประชาสรรค์ 0 4 0 1 4
118 บ้านห้วยเจริญ 0 4 0 1 4
119 วัดบ้านเหมือง 0 3 0 1 3
120 สามัคคีวิทยา 0 3 0 0 3
121 บ้านโป่งฝาง 0 3 0 0 3
122 บ้านร้องตลาด 0 2 2 0 4
123 บ้านแม่ราก 0 2 1 1 3
124 บ้านปากคลองแดน 0 1 2 1 3
125 บ้านลานตาเมือง 0 1 2 0 3
126 บ้านหนองบัว 0 1 2 0 3
127 บ้านหมอนสูง 0 1 2 0 3
128 วัดปากคลองช้าง 0 1 2 0 3
129 วัดเกาะ 0 1 1 1 2
130 แม่สานสามัคคี 0 1 1 1 2
131 บ้านสันติพิทยาคาร 0 1 1 0 2
132 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 0 1 0 2 1
133 บ้านห้วยตม 0 1 0 1 1
134 บ้านแม่สำ 0 1 0 1 1
135 บ้านไทยชนะศึก 0 1 0 0 1
136 บ้านธารน้ำทิพย์ 0 1 0 0 1
137 บ้านวังไฟไหม้ 0 1 0 0 1
138 บ้านเขาทอง 0 1 0 0 1
139 บ้านแม่ทุเลาใน 0 1 0 0 1
140 วัดเกาะน้อย 0 1 0 0 1
141 หนองอ้อบำเพ็ญ 0 1 0 0 1
142 วัดวังใหญ่ 0 0 3 0 3
143 ศึกษาเกษตรศิลป์ 0 0 2 0 2
144 บ้านวังยายมาก 0 0 2 0 2
145 บ้านทับผึ้ง 0 0 1 1 1
146 บ้านเกาะน้อย 0 0 1 1 1
147 หนองช้าง 0 0 1 0 1
148 บ้านจันทโรภาส 0 0 1 0 1
149 บ้านบุ่งสัก 0 0 1 0 1
150 บ้านวังทอง 0 0 1 0 1
151 วัดวังค่า 0 0 1 0 1
152 บ้านนาพง 0 0 0 3 0
153 บ้านสะท้อ 0 0 0 2 0
154 บ้านห้วยหยวก 0 0 0 1 0
155 บ้านน้ำขุม 0 0 0 0 0
156 บ้านถนนพระร่วง 0 0 0 0 0
157 บ้านบึงสวย 0 0 0 0 0
158 วัดแสนตอ 0 0 0 0 0
รวม 545 332 211 169 1,257