สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=65 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 ไชยะวิทยา 12 7 2 21 27 10 4 9 41
2 อนุบาลศรีสำโรง 12 5 5 22 22 4 1 1 27
3 บ้านแม่ท่าแพ 8 5 5 18 17 13 4 1 34
4 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 7 12 6 25 23 6 5 1 34
5 บ้านซ่าน 7 0 0 7 10 1 4 0 15
6 บ้านป่ากล้วย 6 5 6 17 15 7 1 2 23
7 บ้านดงไทยวิทยา 6 3 3 12 15 9 6 8 30
8 บ้านท่ามักกะสัง 6 2 2 10 9 5 2 0 16
9 บ้านดงคู่ 6 1 1 8 8 4 1 1 13
10 บ้านผาเวียง 5 6 3 14 15 3 4 0 22
11 บ้านธารชะอม 5 3 3 11 9 5 2 2 16
12 บ้านหนองรังสิต 5 3 0 8 11 4 1 7 16
13 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 5 1 2 8 7 2 4 0 13
14 บ้านกลางดง 4 8 7 19 22 7 4 4 33
15 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 4 6 4 14 16 10 8 5 34
16 บ้านวังพิกุล 4 3 1 8 8 3 3 2 14
17 บ้านห้วยไคร้ 4 2 1 7 6 7 4 3 17
18 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 4 2 0 6 7 8 3 4 18
19 บ้านดอนจันทร์ 4 2 0 6 7 1 1 0 9
20 บ้านสุเม่น 4 1 1 6 9 2 2 1 13
21 วัดบ้านกรุ 4 0 1 5 6 1 0 0 7
22 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 3 6 2 11 13 7 2 0 22
23 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 3 3 5 11 13 2 3 1 18
24 ป้วยมิ้ง 3 3 3 9 12 4 1 0 17
25 บ้านห้วยโป้ 3 2 2 7 6 5 3 3 14
26 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 3 2 2 7 6 3 3 3 12
27 วัดคลองกระจง 3 1 2 6 6 0 0 0 6
28 บ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 3 1 2 6 5 1 2 2 8
29 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 3 1 1 5 8 3 3 4 14
30 บ้านบึงบอน 3 1 1 5 7 3 2 3 12
31 บ้านแม่ทุเลา 3 0 4 7 8 2 0 0 10
32 บ้านโซกม่วง 3 0 2 5 5 3 0 2 8
33 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 2 5 3 10 13 2 2 3 17
34 บ้านปากคะยาง 2 3 2 7 7 6 3 2 16
35 เทวัญอำนวยวิทย์ 2 3 2 7 6 1 1 0 8
36 บ้านป่าเลา 2 1 4 7 5 7 4 2 16
37 วัดปากน้ำ 2 1 3 6 3 5 5 2 13
38 บ้านโซกเปือย 2 1 2 5 5 0 1 0 6
39 เชิงผา 2 1 2 5 5 0 1 0 6
40 บ้านราวต้นจันทน์ 2 1 0 3 5 3 5 1 13
41 บ้านหนองยาว 2 1 0 3 3 3 1 1 7
42 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 2 1 0 3 3 3 0 0 6
43 วัดตลิ่งชัน 2 0 1 3 4 2 0 3 6
44 บ้านหนองแหน 2 0 1 3 4 0 0 0 4
45 ชุมชนบ้านคลองยาง 2 0 0 2 2 2 1 0 5
46 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 2 0 0 2 2 0 1 1 3
47 พระหฤทัยสวรรคโลก 1 9 1 11 8 8 3 4 19
48 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 1 4 1 6 9 3 1 2 13
49 บ้านแม่เทิน 1 3 2 6 5 1 6 2 12
50 บ้านสันหีบ 1 2 2 5 4 5 4 2 13
51 บ้านวังตามน 1 2 1 4 4 4 0 1 8
52 บ้านหนองกลับ 1 2 0 3 4 2 1 0 7
53 บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 1 2 0 3 3 1 0 1 4
54 บ้านโป่งตีนตั่ง 1 1 2 4 4 1 3 0 8
55 บ้านพระปรางค์ 1 1 1 3 2 4 2 2 8
56 วัดศิริบูรณาราม 1 1 1 3 2 4 0 0 6
57 บ้านสันติพิทยาคาร 1 1 1 3 1 1 1 0 3
58 บ้านแม่สาน 1 1 0 2 2 2 4 0 8
59 วัดเตว็ดใน 1 1 0 2 2 0 2 2 4
60 บ้านตาลพร้า 1 1 0 2 2 0 0 0 2
61 บ้านแม่ราก 1 1 0 2 1 2 1 1 4
62 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1 0 2 3 4 3 1 4 8
63 บ้านเขาดินไพรวัน 1 0 2 3 3 5 0 1 8
64 วัดโบราณหลวง 1 0 2 3 3 5 0 1 8
65 บ้านตึก 1 0 1 2 6 3 0 3 9
66 หาดเสี้ยววิทยา 1 0 1 2 5 1 2 1 8
67 บ้านไทยชนะศึก 1 0 1 2 2 2 0 1 4
68 บ้านนาต้นจั่น 1 0 1 2 1 2 1 0 4
69 บ้านแม่บ่อทอง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
70 บ้านโคกกะทือ 1 0 0 1 2 3 2 0 7
71 บ้านหนองป่าตอ 1 0 0 1 2 1 0 1 3
72 มิตรภาพที่ 38 1 0 0 1 2 0 1 0 3
73 บ้านปากสาน 1 0 0 1 1 2 0 2 3
74 บ้านลานตาเมือง 1 0 0 1 1 1 2 0 4
75 บ้านวังธาร 1 0 0 1 1 1 1 1 3
76 วัดไผ่ล้อม 1 0 0 1 1 1 0 1 2
77 บ้านวัดโบสถ์ 1 0 0 1 1 0 1 2 2
78 บ้านฝั่งหมิ่น 1 0 0 1 1 0 1 0 2
79 บ้านท่าชัย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
80 บ้านลำโชค 1 0 0 1 1 0 0 1 1
81 บ้านไผ่ตะล่อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านป่ากุมเกาะ 0 4 2 6 9 4 8 4 21
83 บ้านดงจันทน์ 0 3 0 3 4 0 1 1 5
84 บ้านท่าโพธิ์ 0 2 2 4 6 3 0 4 9
85 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 0 2 2 4 6 0 0 1 6
86 บ้านปางสา 0 2 1 3 2 1 1 0 4
87 บ้านวังสมบูรณ์ 0 2 0 2 1 2 1 3 4
88 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 0 2 0 2 1 1 0 0 2
89 บ้านสารจิตร 0 1 2 3 6 6 2 2 14
90 บ้านขอนซุง 0 1 2 3 3 7 4 2 14
91 บ้านแม่ฮู้ 0 1 2 3 1 1 2 0 4
92 บ้านวังแร่ 0 1 1 2 3 3 2 1 8
93 บ้านทุ่งพล้อ 0 1 1 2 2 3 1 1 6
94 วัดภูนก 0 1 1 2 2 3 0 0 5
95 หมอนสูงประชาสรรค์ 0 1 1 2 1 4 0 1 5
96 บ้านหัวฝาย 0 1 0 1 3 1 0 3 4
97 ไทยรัฐวิทยา 30 0 1 0 1 2 0 3 1 5
98 วัดป่าถ่อน 0 1 0 1 1 1 2 1 4
99 บ้านคลองสำราญ 0 1 0 1 1 0 0 2 1
100 สามัคคีวิทยา 0 1 0 1 0 3 0 0 3
101 บ้านปากคลองแดน 0 1 0 1 0 1 2 1 3
102 โรตารี่สวรรคโลก1 0 0 3 3 2 1 2 0 5
103 บ้านนา 0 0 2 2 2 2 2 1 6
104 ศึกษาเกษตรศิลป์ 0 0 2 2 0 0 2 0 2
105 บ้านแก่ง 0 0 1 1 4 4 2 2 10
106 วัดคุ้งยาง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
107 บ้านทุ่งมหาชัย 0 0 1 1 1 1 3 0 5
108 บ้านป่าคา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
109 บ้านคลองแห้ง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
110 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
111 ประชาอุทิศ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
112 บ้านห้วยตม 0 0 1 1 0 1 0 1 1
113 บ้านใหม่โพธิ์งาม 0 0 0 0 2 6 0 1 8
114 บ้านเตว็ดกลาง 0 0 0 0 2 1 2 0 5
115 บ้านแสงสว่าง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
116 บ้านดอนระเบียง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
117 บ้านนาขุนไกร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
118 พุ่ยฮัว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
119 วัดศรีสังวร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
120 บ้านท่าวิเศษ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
121 บ้านแม่คุ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
122 บ้านไม้งาม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
123 บ้านศาลาไก่ฟุบ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
124 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านบ่อแปดร้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านโบสถ์โพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านห้วยเจริญ 0 0 0 0 0 4 0 1 4
129 วัดบ้านเหมือง 0 0 0 0 0 3 0 1 3
130 บ้านโป่งฝาง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
131 บ้านร้องตลาด 0 0 0 0 0 2 2 0 4
132 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
133 บ้านหมอนสูง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
134 วัดปากคลองช้าง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
135 วัดเกาะ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
136 แม่สานสามัคคี 0 0 0 0 0 1 1 1 2
137 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 2 1
138 บ้านแม่สำ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
139 บ้านธารน้ำทิพย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านวังไฟไหม้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านเขาทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านแม่ทุเลาใน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 วัดเกาะน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 หนองอ้อบำเพ็ญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 วัดวังใหญ่ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
146 บ้านวังยายมาก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
147 บ้านทับผึ้ง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
148 บ้านเกาะน้อย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
149 หนองช้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 บ้านจันทโรภาส 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151 บ้านบุ่งสัก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 บ้านวังทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 วัดวังค่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 บ้านนาพง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
155 บ้านสะท้อ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
156 บ้านห้วยหยวก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 บ้านน้ำขุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 บ้านถนนพระร่วง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 บ้านบึงสวย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 วัดแสนตอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 218 177 153 548 606 346 218 173 1,170