สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสำโรง 11 5 5 21 21 4 1 1 26
2 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 6 10 6 22 20 6 5 1 31
3 บ้านดงไทยวิทยา 6 3 3 12 15 9 6 8 30
4 บ้านท่ามักกะสัง 6 2 2 10 9 5 2 0 16
5 บ้านดงคู่ 6 1 1 8 8 4 1 1 13
6 บ้านซ่าน 6 0 0 6 9 1 4 0 14
7 บ้านป่ากล้วย 5 5 6 16 14 7 1 2 22
8 บ้านผาเวียง 5 5 3 13 14 3 4 0 21
9 บ้านธารชะอม 5 3 3 11 9 5 2 2 16
10 บ้านหนองรังสิต 5 3 0 8 11 4 1 7 16
11 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 5 1 2 8 7 2 4 0 13
12 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 4 6 4 14 16 10 8 4 34
13 ไชยะวิทยา 4 5 2 11 18 9 3 8 30
14 บ้านแม่ท่าแพ 4 4 3 11 10 11 4 1 25
15 บ้านวังพิกุล 4 2 1 7 8 2 3 2 13
16 บ้านสุเม่น 4 1 1 6 9 2 2 1 13
17 วัดบ้านกรุ 4 0 1 5 6 1 0 0 7
18 บ้านกลางดง 3 5 5 13 19 4 3 4 26
19 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 3 5 2 10 13 6 2 0 21
20 ป้วยมิ้ง 3 3 3 9 12 4 1 0 17
21 บ้านห้วยโป้ 3 2 2 7 6 5 3 3 14
22 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 3 2 2 7 6 3 3 3 12
23 บ้านห้วยไคร้ 3 2 1 6 5 7 4 3 16
24 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 3 2 0 5 6 8 3 4 17
25 บ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 3 1 2 6 5 1 2 2 8
26 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 3 1 1 5 8 3 3 4 14
27 บ้านบึงบอน 3 1 1 5 7 3 2 3 12
28 วัดคลองกระจง 3 1 1 5 5 0 0 0 5
29 บ้านโซกม่วง 3 0 2 5 5 3 0 2 8
30 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 2 5 3 10 13 2 2 3 17
31 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 2 3 5 10 12 2 3 1 17
32 เทวัญอำนวยวิทย์ 2 3 2 7 6 1 1 0 8
33 บ้านป่าเลา 2 1 4 7 5 7 4 2 16
34 บ้านราวต้นจันทน์ 2 1 0 3 5 3 5 1 13
35 บ้านหนองยาว 2 1 0 3 3 3 1 1 7
36 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 2 1 0 3 3 3 0 0 6
37 บ้านแม่ทุเลา 2 0 2 4 5 2 0 0 7
38 บ้านโซกเปือย 2 0 2 4 3 0 1 0 4
39 วัดตลิ่งชัน 2 0 1 3 4 2 0 3 6
40 ชุมชนบ้านคลองยาง 2 0 0 2 2 2 1 0 5
41 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 2 0 0 2 2 0 1 1 3
42 พระหฤทัยสวรรคโลก 1 9 1 11 8 8 3 4 19
43 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 1 4 1 6 9 3 1 2 13
44 บ้านปากคะยาง 1 3 2 6 6 6 3 2 15
45 บ้านแม่เทิน 1 3 2 6 5 1 6 2 12
46 บ้านสันหีบ 1 2 2 5 4 5 4 2 13
47 บ้านดอนจันทร์ 1 2 0 3 4 1 0 0 5
48 บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 1 2 0 3 3 1 0 1 4
49 เชิงผา 1 1 2 4 4 0 1 0 5
50 วัดศิริบูรณาราม 1 1 1 3 2 4 0 0 6
51 วัดปากน้ำ 1 1 1 3 2 3 4 2 9
52 บ้านแม่สาน 1 1 0 2 2 2 4 0 8
53 วัดเตว็ดใน 1 1 0 2 2 0 2 2 4
54 บ้านตาลพร้า 1 1 0 2 2 0 0 0 2
55 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 1 0 2 3 4 3 1 4 8
56 บ้านเขาดินไพรวัน 1 0 2 3 3 5 0 1 8
57 วัดโบราณหลวง 1 0 2 3 3 5 0 1 8
58 บ้านตึก 1 0 1 2 6 3 0 3 9
59 หาดเสี้ยววิทยา 1 0 1 2 5 1 2 1 8
60 บ้านพระปรางค์ 1 0 1 2 1 4 2 2 7
61 บ้านนาต้นจั่น 1 0 1 2 1 2 1 0 4
62 บ้านแม่บ่อทอง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
63 บ้านโคกกะทือ 1 0 0 1 2 3 2 0 7
64 บ้านหนองป่าตอ 1 0 0 1 2 1 0 1 3
65 มิตรภาพที่ 38 1 0 0 1 2 0 1 0 3
66 บ้านปากสาน 1 0 0 1 1 2 0 2 3
67 บ้านวังธาร 1 0 0 1 1 1 1 1 3
68 วัดไผ่ล้อม 1 0 0 1 1 1 0 1 2
69 บ้านวัดโบสถ์ 1 0 0 1 1 0 1 2 2
70 บ้านฝั่งหมิ่น 1 0 0 1 1 0 1 0 2
71 บ้านท่าชัย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
72 บ้านลำโชค 1 0 0 1 1 0 0 1 1
73 บ้านไผ่ตะล่อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านป่ากุมเกาะ 0 4 2 6 9 4 8 4 21
75 บ้านท่าโพธิ์ 0 2 2 4 6 3 0 4 9
76 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 0 2 2 4 6 0 0 1 6
77 บ้านปางสา 0 2 1 3 2 1 1 0 4
78 บ้านดงจันทน์ 0 2 0 2 4 0 0 1 4
79 บ้านวังสมบูรณ์ 0 2 0 2 1 2 1 3 4
80 บ้านสารจิตร 0 1 2 3 6 6 2 2 14
81 บ้านขอนซุง 0 1 2 3 3 7 4 2 14
82 บ้านวังแร่ 0 1 1 2 3 3 2 1 8
83 บ้านทุ่งพล้อ 0 1 1 2 2 3 1 1 6
84 วัดภูนก 0 1 1 2 2 3 0 0 5
85 บ้านโป่งตีนตั่ง 0 1 1 2 2 1 2 0 5
86 บ้านวังตามน 0 1 1 2 1 4 0 0 5
87 บ้านแม่ฮู้ 0 1 1 2 1 1 1 0 3
88 บ้านสันติพิทยาคาร 0 1 1 2 0 1 1 0 2
89 บ้านหนองกลับ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
90 ไทยรัฐวิทยา 30 0 1 0 1 2 0 3 1 5
91 วัดป่าถ่อน 0 1 0 1 1 1 2 1 4
92 บ้านคลองสำราญ 0 1 0 1 1 0 0 2 1
93 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
94 สามัคคีวิทยา 0 1 0 1 0 3 0 0 3
95 บ้านแม่ราก 0 1 0 1 0 2 1 1 3
96 บ้านปากคลองแดน 0 1 0 1 0 1 2 1 3
97 โรตารี่สวรรคโลก1 0 0 3 3 2 1 2 0 5
98 บ้านนา 0 0 2 2 2 2 2 1 6
99 ศึกษาเกษตรศิลป์ 0 0 2 2 0 0 2 0 2
100 บ้านแก่ง 0 0 1 1 4 4 2 2 10
101 วัดคุ้งยาง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
102 บ้านทุ่งมหาชัย 0 0 1 1 1 1 3 0 5
103 บ้านป่าคา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
104 บ้านคลองแห้ง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
105 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 1 1 1 0 0 1 1
106 หมอนสูงประชาสรรค์ 0 0 1 1 0 4 0 1 4
107 บ้านห้วยตม 0 0 1 1 0 1 0 1 1
108 บ้านใหม่โพธิ์งาม 0 0 0 0 2 6 0 1 8
109 บ้านเตว็ดกลาง 0 0 0 0 2 1 2 0 5
110 บ้านหัวฝาย 0 0 0 0 2 0 0 3 2
111 บ้านแสงสว่าง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
112 บ้านดอนระเบียง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
113 บ้านนาขุนไกร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
114 พุ่ยฮัว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
115 วัดศรีสังวร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
116 บ้านท่าวิเศษ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
117 บ้านแม่คุ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
118 บ้านไม้งาม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
119 บ้านศาลาไก่ฟุบ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
120 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านบ่อแปดร้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านสันติสุข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านโบสถ์โพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านห้วยเจริญ 0 0 0 0 0 4 0 1 4
125 วัดบ้านเหมือง 0 0 0 0 0 3 0 1 3
126 บ้านโป่งฝาง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
127 บ้านร้องตลาด 0 0 0 0 0 2 2 0 4
128 บ้านลานตาเมือง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
129 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
130 บ้านหมอนสูง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
131 วัดปากคลองช้าง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
132 วัดเกาะ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
133 แม่สานสามัคคี 0 0 0 0 0 1 1 1 2
134 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 2 1
135 บ้านแม่สำ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
136 บ้านไทยชนะศึก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านธารน้ำทิพย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านวังไฟไหม้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านเขาทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านแม่ทุเลาใน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 วัดเกาะน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 หนองอ้อบำเพ็ญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 วัดวังใหญ่ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
144 บ้านวังยายมาก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
145 บ้านทับผึ้ง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
146 บ้านเกาะน้อย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
147 หนองช้าง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
148 บ้านจันทโรภาส 0 0 0 0 0 0 1 0 1
149 บ้านบุ่งสัก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 บ้านวังทอง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151 วัดวังค่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 บ้านนาพง 0 0 0 0 0 0 0 3 0
153 บ้านสะท้อ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
154 บ้านห้วยหยวก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155 บ้านน้ำขุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 บ้านถนนพระร่วง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 บ้านบึงสวย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 วัดแสนตอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 182 158 139 479 545 332 211 169 1,088