สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไชยะวิทยา 27 10 4 9 41
2 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 23 6 5 1 34
3 บ้านกลางดง 22 7 4 4 33
4 อนุบาลศรีสำโรง 22 4 1 1 27
5 บ้านแม่ท่าแพ 17 13 4 1 34
6 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 16 10 8 5 34
7 บ้านดงไทยวิทยา 15 9 6 8 30
8 บ้านป่ากล้วย 15 7 1 2 23
9 บ้านผาเวียง 15 3 4 0 22
10 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 13 7 2 0 22
11 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 13 2 3 1 18
12 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 13 2 2 3 17
13 ป้วยมิ้ง 12 4 1 0 17
14 บ้านหนองรังสิต 11 4 1 7 16
15 บ้านซ่าน 10 1 4 0 15
16 บ้านธารชะอม 9 5 2 2 16
17 บ้านท่ามักกะสัง 9 5 2 0 16
18 บ้านป่ากุมเกาะ 9 4 8 4 21
19 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 9 3 1 2 13
20 บ้านสุเม่น 9 2 2 1 13
21 พระหฤทัยสวรรคโลก 8 8 3 4 19
22 บ้านดงคู่ 8 4 1 1 13
23 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 8 3 3 4 14
24 บ้านวังพิกุล 8 3 3 2 14
25 บ้านแม่ทุเลา 8 2 0 0 10
26 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 7 8 3 4 18
27 บ้านปากคะยาง 7 6 3 2 16
28 บ้านบึงบอน 7 3 2 3 12
29 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 7 2 4 0 13
30 บ้านดอนจันทร์ 7 1 1 0 9
31 บ้านห้วยไคร้ 6 7 4 3 17
32 บ้านสารจิตร 6 6 2 2 14
33 บ้านห้วยโป้ 6 5 3 3 14
34 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) 6 3 3 3 12
35 บ้านท่าโพธิ์ 6 3 0 4 9
36 บ้านตึก 6 3 0 3 9
37 เทวัญอำนวยวิทย์ 6 1 1 0 8
38 วัดบ้านกรุ 6 1 0 0 7
39 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 6 0 0 1 6
40 วัดคลองกระจง 6 0 0 0 6
41 บ้านป่าเลา 5 7 4 2 16
42 บ้านราวต้นจันทน์ 5 3 5 1 13
43 บ้านโซกม่วง 5 3 0 2 8
44 บ้านแม่เทิน 5 1 6 2 12
45 บ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 5 1 2 2 8
46 หาดเสี้ยววิทยา 5 1 2 1 8
47 บ้านโซกเปือย 5 0 1 0 6
48 เชิงผา 5 0 1 0 6
49 บ้านสันหีบ 4 5 4 2 13
50 บ้านแก่ง 4 4 2 2 10
51 บ้านวังตามน 4 4 0 1 8
52 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 4 3 1 4 8
53 บ้านหนองกลับ 4 2 1 0 7
54 วัดตลิ่งชัน 4 2 0 3 6
55 บ้านโป่งตีนตั่ง 4 1 3 0 8
56 บ้านดงจันทน์ 4 0 1 1 5
57 บ้านหนองแหน 4 0 0 0 4
58 บ้านขอนซุง 3 7 4 2 14
59 วัดปากน้ำ 3 5 5 2 13
60 บ้านเขาดินไพรวัน 3 5 0 1 8
61 วัดโบราณหลวง 3 5 0 1 8
62 บ้านวังแร่ 3 3 2 1 8
63 บ้านหนองยาว 3 3 1 1 7
64 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 3 3 0 0 6
65 บ้านหัวฝาย 3 1 0 3 4
66 บ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) 3 1 0 1 4
67 บ้านแม่บ่อทอง 3 0 1 0 4
68 บ้านใหม่โพธิ์งาม 2 6 0 1 8
69 บ้านพระปรางค์ 2 4 2 2 8
70 วัดศิริบูรณาราม 2 4 0 0 6
71 บ้านโคกกะทือ 2 3 2 0 7
72 บ้านทุ่งพล้อ 2 3 1 1 6
73 วัดภูนก 2 3 0 0 5
74 บ้านแม่สาน 2 2 4 0 8
75 บ้านนา 2 2 2 1 6
76 ชุมชนบ้านคลองยาง 2 2 1 0 5
77 บ้านไทยชนะศึก 2 2 0 1 4
78 วัดคุ้งยาง 2 2 0 0 4
79 โรตารี่สวรรคโลก1 2 1 2 0 5
80 บ้านเตว็ดกลาง 2 1 2 0 5
81 บ้านปางสา 2 1 1 0 4
82 บ้านหนองป่าตอ 2 1 0 1 3
83 ไทยรัฐวิทยา 30 2 0 3 1 5
84 วัดเตว็ดใน 2 0 2 2 4
85 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 2 0 1 1 3
86 มิตรภาพที่ 38 2 0 1 0 3
87 บ้านตาลพร้า 2 0 0 0 2
88 หมอนสูงประชาสรรค์ 1 4 0 1 5
89 บ้านวังสมบูรณ์ 1 2 1 3 4
90 บ้านแม่ราก 1 2 1 1 4
91 บ้านนาต้นจั่น 1 2 1 0 4
92 บ้านแสงสว่าง 1 2 1 0 4
93 บ้านปากสาน 1 2 0 2 3
94 บ้านดอนระเบียง 1 2 0 0 3
95 บ้านนาขุนไกร 1 2 0 0 3
96 พุ่ยฮัว 1 2 0 0 3
97 วัดศรีสังวร 1 2 0 0 3
98 บ้านทุ่งมหาชัย 1 1 3 0 5
99 วัดป่าถ่อน 1 1 2 1 4
100 บ้านลานตาเมือง 1 1 2 0 4
101 บ้านแม่ฮู้ 1 1 2 0 4
102 บ้านวังธาร 1 1 1 1 3
103 บ้านท่าวิเศษ 1 1 1 1 3
104 บ้านสันติพิทยาคาร 1 1 1 0 3
105 วัดไผ่ล้อม 1 1 0 1 2
106 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1 1 0 0 2
107 บ้านป่าคา 1 1 0 0 2
108 บ้านวัดโบสถ์ 1 0 1 2 2
109 บ้านแม่คุ 1 0 1 1 2
110 บ้านฝั่งหมิ่น 1 0 1 0 2
111 บ้านคลองแห้ง 1 0 1 0 2
112 บ้านไม้งาม 1 0 1 0 2
113 บ้านคลองสำราญ 1 0 0 2 1
114 บ้านท่าชัย 1 0 0 1 1
115 บ้านลำโชค 1 0 0 1 1
116 บ้านหนองผักบุ้ง 1 0 0 1 1
117 บ้านศาลาไก่ฟุบ 1 0 0 1 1
118 บ้านไผ่ตะล่อม 1 0 0 0 1
119 ประชาอุทิศ 1 0 0 0 1
120 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 1 0 0 0 1
121 บ้านบ่อแปดร้อย 1 0 0 0 1
122 บ้านสันติสุข 1 0 0 0 1
123 บ้านโบสถ์โพธิ์ 1 0 0 0 1
124 บ้านห้วยเจริญ 0 4 0 1 4
125 วัดบ้านเหมือง 0 3 0 1 3
126 สามัคคีวิทยา 0 3 0 0 3
127 บ้านโป่งฝาง 0 3 0 0 3
128 บ้านร้องตลาด 0 2 2 0 4
129 บ้านปากคลองแดน 0 1 2 1 3
130 บ้านหนองบัว 0 1 2 0 3
131 บ้านหมอนสูง 0 1 2 0 3
132 วัดปากคลองช้าง 0 1 2 0 3
133 วัดเกาะ 0 1 1 1 2
134 แม่สานสามัคคี 0 1 1 1 2
135 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 0 1 0 2 1
136 บ้านห้วยตม 0 1 0 1 1
137 บ้านแม่สำ 0 1 0 1 1
138 บ้านธารน้ำทิพย์ 0 1 0 0 1
139 บ้านวังไฟไหม้ 0 1 0 0 1
140 บ้านเขาทอง 0 1 0 0 1
141 บ้านแม่ทุเลาใน 0 1 0 0 1
142 วัดเกาะน้อย 0 1 0 0 1
143 หนองอ้อบำเพ็ญ 0 1 0 0 1
144 วัดวังใหญ่ 0 0 3 0 3
145 ศึกษาเกษตรศิลป์ 0 0 2 0 2
146 บ้านวังยายมาก 0 0 2 0 2
147 บ้านทับผึ้ง 0 0 1 1 1
148 บ้านเกาะน้อย 0 0 1 1 1
149 หนองช้าง 0 0 1 0 1
150 บ้านจันทโรภาส 0 0 1 0 1
151 บ้านบุ่งสัก 0 0 1 0 1
152 บ้านวังทอง 0 0 1 0 1
153 วัดวังค่า 0 0 1 0 1
154 บ้านนาพง 0 0 0 3 0
155 บ้านสะท้อ 0 0 0 2 0
156 บ้านห้วยหยวก 0 0 0 1 0
157 บ้านน้ำขุม 0 0 0 0 0
158 บ้านถนนพระร่วง 0 0 0 0 0
159 บ้านบึงสวย 0 0 0 0 0
160 วัดแสนตอ 0 0 0 0 0
รวม 606 346 218 173 1,170