หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 62 46 79.31% 4 6.9% 1 1.72% 7 12.07% 58
2 โรงเรียนอนุบาลตาก 51 40 83.33% 5 10.42% 1 2.08% 2 4.17% 48
3 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 41 26 70.27% 6 16.22% 3 8.11% 2 5.41% 37
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 33 22 75.86% 2 6.9% 1 3.45% 4 13.79% 29
5 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 26 21 84% 2 8% 1 4% 1 4% 25
6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 43 20 54.05% 7 18.92% 3 8.11% 7 18.92% 37
7 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 38 17 54.84% 7 22.58% 3 9.68% 4 12.9% 31
8 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 25 17 68% 2 8% 5 20% 1 4% 25
9 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 25 14 73.68% 2 10.53% 0 0% 3 15.79% 19
10 โรงเรียนบ้านยางโองนอก 21 12 57.14% 5 23.81% 2 9.52% 2 9.52% 21
11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 17 12 70.59% 5 29.41% 0 0% 0 0% 17
12 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 19 12 63.16% 4 21.05% 1 5.26% 2 10.53% 19
13 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 17 11 64.71% 5 29.41% 0 0% 1 5.88% 17
14 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 20 11 61.11% 3 16.67% 3 16.67% 1 5.56% 18
15 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 15 11 78.57% 0 0% 0 0% 3 21.43% 14
16 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 22 10 55.56% 5 27.78% 1 5.56% 2 11.11% 18
17 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 17 10 58.82% 2 11.76% 0 0% 5 29.41% 17
18 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 14 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 14
19 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 13 10 90.91% 0 0% 0 0% 1 9.09% 11
20 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 20 9 45% 8 40% 1 5% 2 10% 20
21 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 25 9 42.86% 6 28.57% 5 23.81% 1 4.76% 21
22 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 23 9 50% 5 27.78% 2 11.11% 2 11.11% 18
23 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 17 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
24 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 22 8 44.44% 4 22.22% 2 11.11% 4 22.22% 18
25 โรงเรียนบ้านลานสาง 15 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
26 โรงเรียนบ้านดงลาน 15 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
27 โรงเรียนศรีวิทยา 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
28 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 20 6 30% 6 30% 2 10% 6 30% 20
29 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 13 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
30 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 11 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
31 โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 18 6 42.86% 1 7.14% 4 28.57% 3 21.43% 14
32 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
33 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 12 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 0 0% 12
34 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 12 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
35 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
36 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
37 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
38 โรงเรียนบ้านวังโพ 13 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 5 41.67% 12
39 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
40 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
42 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
43 โรงเรียนบ้านใหม่ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
44 โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
45 โรงเรียนบ้านมูเซอ 25 3 17.65% 7 41.18% 3 17.65% 4 23.53% 17
46 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 10 3 30% 6 60% 0 0% 1 10% 10
47 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
48 โรงเรียนตากกวง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนบ้านประดาง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 9 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 9
51 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 9 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
53 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 6 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
54 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
55 โรงเรียนสว่างวิทยา 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
57 โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านท่าเล่ 6 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
61 โรงเรียนบ้านนาตาโพ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านโสมง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
64 โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านสันกลาง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
66 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านคลองสัก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านแม่สลิด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
73 โรงเรียนชูวิชาราษฏร์ 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
74 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
75 โรงเรียนเสริมปัญญา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
76 โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนวัดสามเงา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านฉลอม 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
83 โรงเรียนประชาพัฒนา 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
84 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
85 โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
86 โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านสบยม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
96 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
97 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านทุ่งกง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านวังประจบ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านสามเงา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
104 โรงเรียนบ้านปากวัง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
108 โรงเรียนอนุบาลสีห์อักษร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
110 โรงเรียนบ้านลานเต็ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
111 โรงเรียนบ้านเกาะลาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
112 โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]