หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 072 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 38 127 70
2 091 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ 10 10 10
3 037 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 4 5 3
4 025 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 2 3 3
5 062 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 2 3 2
6 087 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 17 27 23
7 003 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม 2 5 4
8 042 โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 9 15 10
9 061 โรงเรียนชูวิชาราษฏร์ 6 20 10
10 100 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 17 36 26
11 110 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 17 36 24
12 002 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 62 215 97
13 019 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 20 102 44
14 013 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 9 13 10
15 020 โรงเรียนบ้านคลองสัก 2 4 2
16 030 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย 2 3 3
17 089 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 1 3 2
18 068 โรงเรียนบ้านฉลอม 3 4 4
19 038 โรงเรียนบ้านชะลาด 0 0 0
20 018 โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง 6 13 11
21 064 โรงเรียนบ้านดงยาง 1 3 2
22 085 โรงเรียนบ้านดงลาน 15 22 21
23 022 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 4 9 8
24 126 โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล 1 2 2
25 107 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน 7 13 10
26 059 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 41 73 53
27 106 โรงเรียนบ้านทุ่งกง 1 3 2
28 065 โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 3 10 3
29 104 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 2 6 4
30 096 โรงเรียนบ้านท่าปุยตก 1 1 1
31 031 โรงเรียนบ้านท่าเล่ 6 11 7
32 088 โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 7 21 14
33 026 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 5 10 7
34 071 โรงเรียนบ้านท้องฟ้า 0 0 0
35 083 โรงเรียนบ้านนาตาโพ 3 5 4
36 109 โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ 5 20 11
37 049 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 25 49 34
38 028 โรงเรียนบ้านน้ำด้วน 4 7 6
39 105 โรงเรียนบ้านประดาง 6 8 8
40 081 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 3 2
41 046 โรงเรียนบ้านปากวัง 1 2 1
42 094 โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 22 41 31
43 093 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 1 2 1
44 032 โรงเรียนบ้านมูเซอ 25 42 40
45 053 โรงเรียนบ้านยางโองนอก 21 47 25
46 024 โรงเรียนบ้านลานมะคร้อ 0 0 0
47 033 โรงเรียนบ้านลานสาง 15 26 20
48 006 โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ 5 22 9
49 016 โรงเรียนบ้านลานเต็ง 1 1 1
50 108 โรงเรียนบ้านวังตำลึง 0 0 0
51 111 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 7 17 12
52 012 โรงเรียนบ้านวังประจบ 1 1 1
53 004 โรงเรียนบ้านวังม่วง 0 0 0
54 084 โรงเรียนบ้านวังโพ 13 21 20
55 079 โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 9 21 13
56 045 โรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน 2 5 2
57 112 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 6 12 10
58 097 โรงเรียนบ้านสบยม 1 3 2
59 015 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 8 10 9
60 052 โรงเรียนบ้านสันกลาง 3 17 3
61 075 โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย 3 7 5
62 092 โรงเรียนบ้านสามเงา 1 2 1
63 010 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 4 7 4
64 005 โรงเรียนบ้านหนองกระโห้ 2 2 2
65 056 โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ 1 1 1
66 009 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 15 24 19
67 041 โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ 2 4 2
68 029 โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ 5 7 7
69 102 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 2 8 5
70 017 โรงเรียนบ้านหนองร่ม 10 28 17
71 086 โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา 10 10 10
72 034 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 1 1
73 035 โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง 0 0 0
74 069 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 11 22 17
75 036 โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 0 0 0
76 050 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน 6 9 7
77 077 โรงเรียนบ้านอูมวาบ 0 0 0
78 048 โรงเรียนบ้านเกาะลาน 1 2 1
79 027 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน 5 10 9
80 023 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 2 2 2
81 063 โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ 3 7 3
82 051 โรงเรียนบ้านแม่สลิด 2 6 2
83 008 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 22 55 35
84 011 โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ 1 2 2
85 076 โรงเรียนบ้านโสมง 3 12 6
86 070 โรงเรียนบ้านใหม่ 5 10 8
87 090 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 26 45 41
88 101 โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม 2 5 3
89 044 โรงเรียนประชาพัฒนา 3 4 4
90 103 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 13 86 30
91 054 โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 18 32 20
92 080 โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 12 23 17
93 040 โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 1 1 1
94 057 โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย 0 0 0
95 095 โรงเรียนวัดสามเงา 2 3 2
96 060 โรงเรียนศรีวิทยา 9 17 13
97 058 โรงเรียนสว่างวิทยา 7 12 8
98 014 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 19 51 28
99 082 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 17 33 26
100 078 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 20 34 24
101 001 โรงเรียนอนุบาลตาก 51 102 77
102 074 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 6 17 7
103 021 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 23 62 41
104 043 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง 2 4 2
105 098 โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 12 25 20
106 073 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 25 44 29
107 099 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 20 36 25
108 039 โรงเรียนเด่นวิทยา 0 0 0
109 055 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 7 15 7
110 047 โรงเรียนเสริมปัญญา 4 6 5
111 114 โรงเรียนตากกวง 6 15 11
112 118 โรงเรียนธรรมราชานุสรณ์ 4 33 13
113 115 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา 2 4 3
114 120 โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร 3 3 3
115 116 โรงเรียนอนุบาลสีห์อักษร 1 1 1
116 119 โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 8 12 11
117 113 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 25 34 25
118 117 โรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก 0 0 0
119 121 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 14 35 21
120 122 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 13 26 14
121 123 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 43 106 63
122 124 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 4 7 6
123 125 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 33 102 53
รวม 1080 2483 1577
4060

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]