สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากสินราชานุสรณ์ 46 4 1 7 51
2 อนุบาลตาก 40 5 1 2 46
3 บ้านตากประถมวิทยา 26 6 3 2 35
4 ราชประชานุเคราะห์ 55 22 2 1 4 25
5 บ้านใหม่สามัคคี 21 2 1 1 24
6 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 20 7 3 7 30
7 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 17 7 3 4 27
8 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 17 2 5 1 24
9 บ้านน้ำดิบ 14 2 0 3 16
10 บ้านยางโองนอก 12 5 2 2 19
11 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 12 5 0 0 17
12 หนองเสือพิทยาคม 12 4 1 2 17
13 หมู่บ้านตัวอย่าง 11 5 0 1 16
14 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 11 3 3 1 17
15 บ้านหนองนกปีกกา 11 0 0 3 11
16 บ้านโป่งแดง 10 5 1 2 16
17 ดงซ่อมพิทยาคม 10 2 0 5 12
18 เทศบาล 1 กิตติขจร 10 1 1 2 12
19 ผาผึ้งวิทยาคม 10 0 0 1 10
20 หินลาดนาไฮวิทยาคม 9 8 1 2 18
21 เขื่อนภูมิพล 9 6 5 1 20
22 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 9 5 2 2 16
23 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 9 4 3 1 16
24 บ้านป่ายางตะวันตก 8 4 2 4 14
25 บ้านลานสาง 8 4 2 1 14
26 บ้านดงลาน 8 2 0 0 10
27 ศรีวิทยา 7 0 1 1 8
28 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 6 6 2 6 14
29 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 6 4 1 2 11
30 บ้านห้วยพลู 6 2 0 0 8
31 ยางโองน้ำวิทยาคม 6 1 4 3 11
32 บ้านวังน้ำเย็น 6 0 1 0 7
33 อนุบาลวังเจ้า 5 6 1 0 12
34 วังหวายวิทยาคม 5 3 0 1 8
35 บ้านสะแกเครือ 5 1 1 1 7
36 บ้านตะเคียนด้วน 5 0 2 0 7
37 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 4 3 2 1 9
38 บ้านวังโพ 4 2 1 5 7
39 น้ำดิบพิทยาคม 4 2 1 2 7
40 บ้านชะลาดระฆัง 4 2 0 0 6
41 อนุบาลเพ็ชระ 4 1 2 1 7
42 บ้านท่าไม้แดง 4 0 0 1 4
43 บ้านใหม่ 4 0 0 1 4
44 บ้านน้ำด้วน 4 0 0 0 4
45 บ้านมูเซอ 3 7 3 4 13
46 บ้านหนองร่ม 3 6 0 1 9
47 บ้านหนองเชียงคา 3 4 1 2 8
48 ตากกวง 3 3 0 0 6
49 บ้านประดาง 3 2 1 0 6
50 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 3 1 2 3 6
51 ชุมชนวัดสันป่าลาน 3 1 2 0 6
52 บ้านนาโบสถ์ 3 1 0 1 4
53 บ้านศรีคีรีรักษ์ 3 0 0 1 3
54 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 2 4 0 1 6
55 สว่างวิทยา 2 2 3 0 7
56 บ้านท่าไผ่ 2 2 1 2 5
57 ธรรมราชานุสรณ์ 2 2 0 0 4
58 บ้านลานห้วยเดื่อ 2 2 0 0 4
59 บ้านหนองกระทุ่ม 2 2 0 0 4
60 บ้านท่าเล่ 2 1 0 1 3
61 บ้านนาตาโพ 2 1 0 0 3
62 บ้านโสมง 2 1 0 0 3
63 บ้านตลุกกลางทุ่ง 2 0 1 1 3
64 บ้านหนองบัวใต้ 2 0 1 0 3
65 บ้านสันกลาง 2 0 0 1 2
66 บ้านคลองสัก 2 0 0 0 2
67 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 2 0 0 0 2
68 บ้านเนินมะลื่น 2 0 0 0 2
69 บ้านหนองกระโห้ 2 0 0 0 2
70 บ้านท่าตะคร้อ 2 0 0 0 2
71 บ้านแม่สลิด 2 0 0 0 2
72 บ้านห้วยแม่บอน 1 4 1 0 6
73 ชูวิชาราษฏร์ 1 3 1 1 5
74 อนุบาลบ้านท่าปุย 1 2 0 2 3
75 เสริมปัญญา 1 2 0 1 3
76 บ้านสันป่าป๋วย 1 2 0 0 3
77 อนุบาลร่มฉัตร 1 2 0 0 3
78 บ้านเกาะอ้ายด้วน 1 1 0 0 2
79 ชุมชนบ้านแม่ยะ 1 1 0 0 2
80 วัดสามเงา 1 1 0 0 2
81 ชุมชนบ้านวังหิน 1 1 0 0 2
82 ประชาพัฒนา 1 0 0 1 1
83 บ้านใหม่เสรีธรรม 1 0 0 1 1
84 บ้านฉลอม 1 0 0 1 1
85 ชุมชนบ้านไม้งาม 1 0 0 1 1
86 บ้านหนองปลาไหล 1 0 0 0 1
87 บ้านสบยม 1 0 0 0 1
88 บ้านวังไม้ส้าน 1 0 0 0 1
89 บ้านคลองไม้แดง 1 0 0 0 1
90 บ้านดงยาง 1 0 0 0 1
91 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1 0 0 0 1
92 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 0 3 1 0 4
93 บ้านแม่พะยวบ 0 2 1 0 3
94 บ้านหนองบัวเหนือ 0 2 0 0 2
95 บ้านทุ่งกระเชาะ 0 1 0 2 1
96 อนุบาลรอดบำรุง 0 1 0 1 1
97 พลูหลวงวิทยา 0 1 0 0 1
98 บ้านตลุกป่าตาล 0 1 0 0 1
99 บ้านทุ่งกง 0 1 0 0 1
100 บ้านวังประจบ 0 1 0 0 1
101 บ้านสามเงา 0 1 0 0 1
102 บ้านหนองชะลาบ 0 1 0 0 1
103 บ้านคลองห้วยทราย 0 0 1 1 1
104 วัดปากห้วยไม้งาม 0 0 1 0 1
105 บ้านปากวัง 0 0 1 0 1
106 บ้านป่ายางใต้ 0 0 1 0 1
107 บ้านหนองแขม 0 0 1 0 1
108 อนุบาลสีห์อักษร 0 0 1 0 1
109 บ้านท่าปุยตก 0 0 0 1 0
110 บ้านลานเต็ง 0 0 0 1 0
111 บ้านเกาะลาน 0 0 0 1 0
112 บ้านโพรงตะเข้ 0 0 0 1 0
รวม 564 209 85 120 858