สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=17 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 ตากสินราชานุสรณ์ 22 13 4 39 46 4 1 7 51
2 อนุบาลตาก 19 12 7 38 40 5 1 2 46
3 บ้านตากประถมวิทยา 13 11 5 29 26 6 3 2 35
4 ราชประชานุเคราะห์ 55 12 7 2 21 22 2 1 4 25
5 บ้านใหม่สามัคคี 12 5 1 18 21 2 1 1 24
6 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 8 8 2 18 17 7 3 4 27
7 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 8 6 3 17 17 2 5 1 24
8 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 7 7 9 23 20 7 3 7 30
9 บ้านน้ำดิบ 7 2 4 13 14 2 0 3 16
10 เทศบาล 1 กิตติขจร 7 2 3 12 10 1 1 2 12
11 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 6 6 1 13 11 3 3 1 17
12 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 6 2 2 10 9 5 2 2 16
13 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 6 1 4 11 9 4 3 1 16
14 ศรีวิทยา 6 0 0 6 7 0 1 1 8
15 บ้านห้วยพลู 5 1 2 8 6 2 0 0 8
16 บ้านโป่งแดง 4 5 4 13 10 5 1 2 16
17 ผาผึ้งวิทยาคม 4 3 2 9 10 0 0 1 10
18 หมู่บ้านตัวอย่าง 3 6 5 14 11 5 0 1 16
19 บ้านดงลาน 3 4 0 7 8 2 0 0 10
20 หนองเสือพิทยาคม 3 3 7 13 12 4 1 2 17
21 บ้านป่ายางตะวันตก 3 3 2 8 8 4 2 4 14
22 บ้านวังน้ำเย็น 3 3 1 7 6 0 1 0 7
23 เขื่อนภูมิพล 3 2 3 8 9 6 5 1 20
24 บ้านชะลาดระฆัง 3 2 0 5 4 2 0 0 6
25 บ้านสะแกเครือ 3 1 0 4 5 1 1 1 7
26 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 2 4 6 12 12 5 0 0 17
27 ยางโองน้ำวิทยาคม 2 3 2 7 6 1 4 3 11
28 วังหวายวิทยาคม 2 3 1 6 5 3 0 1 8
29 บ้านลานสาง 2 2 2 6 8 4 2 1 14
30 อนุบาลวังเจ้า 2 2 2 6 5 6 1 0 12
31 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 2 1 3 6 4 3 2 1 9
32 บ้านหนองนกปีกกา 2 0 4 6 11 0 0 3 11
33 บ้านท่าไม้แดง 2 0 1 3 4 0 0 1 4
34 บ้านศรีคีรีรักษ์ 2 0 0 2 3 0 0 1 3
35 บ้านคลองสัก 2 0 0 2 2 0 0 0 2
36 ดงซ่อมพิทยาคม 1 6 3 10 10 2 0 5 12
37 บ้านยางโองนอก 1 4 5 10 12 5 2 2 19
38 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1 4 2 7 6 6 2 6 14
39 น้ำดิบพิทยาคม 1 4 2 7 4 2 1 2 7
40 บ้านวังโพ 1 4 0 5 4 2 1 5 7
41 บ้านตะเคียนด้วน 1 3 0 4 5 0 2 0 7
42 อนุบาลเพ็ชระ 1 1 0 2 4 1 2 1 7
43 บ้านใหม่ 1 1 0 2 4 0 0 1 4
44 บ้านน้ำด้วน 1 1 0 2 4 0 0 0 4
45 บ้านนาโบสถ์ 1 1 0 2 3 1 0 1 4
46 ธรรมราชานุสรณ์ 1 1 0 2 2 2 0 0 4
47 บ้านหนองเชียงคา 1 0 2 3 3 4 1 2 8
48 บ้านหนองร่ม 1 0 1 2 3 6 0 1 9
49 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
50 บ้านตลุกกลางทุ่ง 1 0 0 1 2 0 1 1 3
51 ชูวิชาราษฏร์ 1 0 0 1 1 3 1 1 5
52 อนุบาลบ้านท่าปุย 1 0 0 1 1 2 0 2 3
53 บ้านสันป่าป๋วย 1 0 0 1 1 2 0 0 3
54 บ้านเกาะอ้ายด้วน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
55 ชุมชนบ้านแม่ยะ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
56 วัดสามเงา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
57 ประชาพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
58 บ้านใหม่เสรีธรรม 1 0 0 1 1 0 0 1 1
59 บ้านหนองปลาไหล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 หินลาดนาไฮวิทยาคม 0 3 3 6 9 8 1 2 18
61 บ้านประดาง 0 2 1 3 3 2 1 0 6
62 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 0 2 0 2 6 4 1 2 11
63 บ้านลานห้วยเดื่อ 0 2 0 2 2 2 0 0 4
64 บ้านเนินมะลื่น 0 2 0 2 2 0 0 0 2
65 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 0 1 3 4 3 1 2 3 6
66 บ้านมูเซอ 0 1 2 3 3 7 3 4 13
67 บ้านท่าเล่ 0 1 2 3 2 1 0 1 3
68 ตากกวง 0 1 1 2 3 3 0 0 6
69 บ้านนาตาโพ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
70 บ้านโสมง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
71 บ้านสันกลาง 0 1 1 2 2 0 0 1 2
72 บ้านหนองกระโห้ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
73 อนุบาลร่มฉัตร 0 1 0 1 1 2 0 0 3
74 บ้านสบยม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านแม่พะยวบ 0 1 0 1 0 2 1 0 3
76 วัดปากห้วยไม้งาม 0 1 0 1 0 0 1 0 1
77 ชุมชนวัดสันป่าลาน 0 0 2 2 3 1 2 0 6
78 บ้านหนองบัวเหนือ 0 0 2 2 0 2 0 0 2
79 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 0 0 1 1 2 4 0 1 6
80 บ้านท่าไผ่ 0 0 1 1 2 2 1 2 5
81 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 1 1 2 2 0 0 4
82 บ้านท่าตะคร้อ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
83 บ้านห้วยแม่บอน 0 0 1 1 1 4 1 0 6
84 ชุมชนบ้านวังหิน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
85 บ้านฉลอม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
86 บ้านวังไม้ส้าน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
87 สว่างวิทยา 0 0 0 0 2 2 3 0 7
88 บ้านหนองบัวใต้ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
89 บ้านแม่สลิด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
90 เสริมปัญญา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
91 ชุมชนบ้านไม้งาม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
92 บ้านคลองไม้แดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 บ้านดงยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
96 บ้านทุ่งกระเชาะ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
97 อนุบาลรอดบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
98 พลูหลวงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านตลุกป่าตาล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านทุ่งกง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านวังประจบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านสามเงา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านหนองชะลาบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านคลองห้วยทราย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
105 บ้านปากวัง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 บ้านป่ายางใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 อนุบาลสีห์อักษร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 บ้านท่าปุยตก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
110 บ้านลานเต็ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111 บ้านเกาะลาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 บ้านโพรงตะเข้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 220 183 137 540 564 209 85 120 858