สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากสินราชานุสรณ์ 22 13 4 39 46 4 0 7 50
2 อนุบาลตาก 19 10 7 36 37 5 1 2 43
3 บ้านตากประถมวิทยา 11 11 5 27 24 6 3 2 33
4 บ้านใหม่สามัคคี 10 5 1 16 19 2 1 1 22
5 ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 8 7 2 17 17 6 3 4 26
6 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 8 6 3 17 17 2 5 1 24
7 เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 7 7 9 23 20 7 3 7 30
8 บ้านน้ำดิบ 7 2 4 13 14 2 0 3 16
9 เทศบาล 1 กิตติขจร 7 2 3 12 10 1 1 2 12
10 ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 6 1 4 11 9 4 3 1 16
11 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 4 5 0 9 9 2 3 0 14
12 บ้านโป่งแดง 4 3 3 10 7 5 1 2 13
13 ผาผึ้งวิทยาคม 4 3 2 9 10 0 0 1 10
14 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 4 2 2 8 7 5 2 2 14
15 ศรีวิทยา 4 0 0 4 5 0 1 1 6
16 หมู่บ้านตัวอย่าง 3 6 5 14 11 5 0 1 16
17 ราชประชานุเคราะห์ 55 3 6 2 11 12 2 1 4 15
18 บ้านดงลาน 3 4 0 7 8 2 0 0 10
19 หนองเสือพิทยาคม 3 3 6 12 12 2 1 2 15
20 บ้านป่ายางตะวันตก 3 3 2 8 8 4 2 4 14
21 บ้านชะลาดระฆัง 3 2 0 5 4 2 0 0 6
22 เขื่อนภูมิพล 3 1 3 7 8 6 5 1 19
23 บ้านห้วยพลู 3 1 1 5 4 1 0 0 5
24 บ้านสะแกเครือ 3 1 0 4 5 1 1 1 7
25 วังหวายวิทยาคม 2 3 1 6 5 3 0 1 8
26 อนุบาลวังเจ้า 2 2 2 6 5 6 1 0 12
27 ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 2 1 3 6 4 3 2 1 9
28 บ้านวังน้ำเย็น 2 1 1 4 4 0 0 0 4
29 บ้านหนองนกปีกกา 2 0 4 6 11 0 0 2 11
30 บ้านท่าไม้แดง 2 0 0 2 3 0 0 1 3
31 บ้านศรีคีรีรักษ์ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
32 บ้านคลองสัก 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 บ้านยางโองนอก 1 4 5 10 12 5 1 2 18
34 ดงซ่อมพิทยาคม 1 4 3 8 8 2 0 4 10
35 บ้านวังโพ 1 4 0 5 4 2 1 5 7
36 น้ำดิบพิทยาคม 1 3 1 5 3 2 1 1 6
37 ยางโองน้ำวิทยาคม 1 1 2 4 3 1 4 3 8
38 อนุบาลเพ็ชระ 1 1 0 2 4 1 2 1 7
39 ธรรมราชานุสรณ์ 1 1 0 2 2 2 0 0 4
40 บ้านหนองร่ม 1 0 1 2 3 6 0 1 9
41 บ้านตลุกกลางทุ่ง 1 0 0 1 2 0 1 1 3
42 ชูวิชาราษฏร์ 1 0 0 1 1 3 1 1 5
43 อนุบาลบ้านท่าปุย 1 0 0 1 1 2 0 2 3
44 บ้านสันป่าป๋วย 1 0 0 1 1 2 0 0 3
45 บ้านเกาะอ้ายด้วน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
46 ชุมชนบ้านแม่ยะ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
47 วัดสามเงา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
48 บ้านใหม่เสรีธรรม 1 0 0 1 1 0 0 1 1
49 ประชาพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
50 บ้านหนองปลาไหล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 0 4 2 6 5 6 2 6 13
52 ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 0 3 5 8 8 5 0 0 13
53 หินลาดนาไฮวิทยาคม 0 3 3 6 9 8 1 2 18
54 บ้านประดาง 0 2 1 3 3 2 1 0 6
55 เทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย 0 2 0 2 6 4 1 2 11
56 บ้านลานห้วยเดื่อ 0 2 0 2 2 2 0 0 4
57 บ้านเนินมะลื่น 0 2 0 2 2 0 0 0 2
58 บ้านมูเซอ 0 1 2 3 3 7 3 4 13
59 บ้านท่าเล่ 0 1 2 3 2 1 0 1 3
60 ตากกวง 0 1 1 2 3 3 0 0 6
61 บ้านโสมง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
62 บ้านสันกลาง 0 1 1 2 2 0 0 1 2
63 บ้านน้ำด้วน 0 1 0 1 3 0 0 0 3
64 บ้านนาโบสถ์ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
65 บ้านตะเคียนด้วน 0 1 0 1 2 0 1 0 3
66 บ้านใหม่ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
67 บ้านหนองกระโห้ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
68 อนุบาลร่มฉัตร 0 1 0 1 1 2 0 0 3
69 บ้านสบยม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านแม่พะยวบ 0 1 0 1 0 2 1 0 3
71 บ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 0 0 3 3 2 1 2 3 5
72 บ้านหนองเชียงคา 0 0 2 2 2 4 1 1 7
73 บ้านหนองบัวเหนือ 0 0 2 2 0 2 0 0 2
74 บ้านลานสาง 0 0 1 1 3 4 2 0 9
75 เด่นไม้ซุงวิทยาคม 0 0 1 1 2 4 0 1 6
76 บ้านท่าไผ่ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
77 ชุมชนวัดสันป่าลาน 0 0 1 1 2 1 2 0 5
78 บ้านท่าตะคร้อ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
79 บ้านห้วยแม่บอน 0 0 1 1 1 4 1 0 6
80 บ้านนาตาโพ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
81 บ้านฉลอม 0 0 1 1 1 0 0 1 1
82 บ้านวังไม้ส้าน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
83 สว่างวิทยา 0 0 0 0 2 2 3 0 7
84 บ้านหนองบัวใต้ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
85 บ้านแม่สลิด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
86 เสริมปัญญา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
87 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
88 ชุมชนบ้านไม้งาม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
89 ชุมชนบ้านวังหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 บ้านคลองไม้แดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 บ้านดงยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 เทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
94 บ้านทุ่งกระเชาะ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
95 อนุบาลรอดบำรุง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
96 พลูหลวงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านตลุกป่าตาล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 บ้านทุ่งกง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านวังประจบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านสามเงา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านหนองชะลาบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านคลองห้วยทราย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
103 บ้านปากวัง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 บ้านป่ายางใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 อนุบาลสีห์อักษร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 บ้านท่าปุยตก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
108 บ้านลานเต็ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
109 บ้านเกาะลาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
110 บ้านโพรงตะเข้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 186 160 125 471 502 203 79 111 784