หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ตาก เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 44 30 68.18% 8 18.18% 2 4.55% 4 9.09% 44
2 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 56 27 56.25% 15 31.25% 2 4.17% 4 8.33% 48
3 โรงเรียนบ้านแม่ตาว 44 26 59.09% 12 27.27% 5 11.36% 1 2.27% 44
4 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 50 23 53.49% 10 23.26% 5 11.63% 5 11.63% 43
5 โรงเรียนแม่สอด 45 22 56.41% 6 15.38% 6 15.38% 5 12.82% 39
6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 33 21 63.64% 5 15.15% 4 12.12% 3 9.09% 33
7 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน 42 20 50% 12 30% 5 12.5% 3 7.5% 40
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 35 19 55.88% 7 20.59% 4 11.76% 4 11.76% 34
9 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 30 19 63.33% 4 13.33% 5 16.67% 2 6.67% 30
10 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด 28 18 66.67% 4 14.81% 2 7.41% 3 11.11% 27
11 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 22 17 80.95% 2 9.52% 2 9.52% 0 0% 21
12 โรงเรียนภัทรวิทยา 28 16 59.26% 9 33.33% 1 3.7% 1 3.7% 27
13 โรงเรียนบ้านหนองบัว 25 16 64% 6 24% 2 8% 1 4% 25
14 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 28 16 72.73% 3 13.64% 2 9.09% 1 4.55% 22
15 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 36 15 45.45% 13 39.39% 3 9.09% 2 6.06% 33
16 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 21 15 71.43% 4 19.05% 1 4.76% 1 4.76% 21
17 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง 19 15 83.33% 2 11.11% 0 0% 1 5.56% 18
18 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 26 15 78.95% 0 0% 2 10.53% 2 10.53% 19
19 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 37 14 53.85% 4 15.38% 3 11.54% 5 19.23% 26
20 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 25 13 56.52% 4 17.39% 2 8.7% 4 17.39% 23
21 โรงเรียนอรุณเมธา 21 13 61.9% 3 14.29% 5 23.81% 0 0% 21
22 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 18 13 72.22% 1 5.56% 3 16.67% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก 26 12 50% 6 25% 2 8.33% 4 16.67% 24
24 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก 23 12 54.55% 6 27.27% 2 9.09% 2 9.09% 22
25 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 17 12 70.59% 1 5.88% 1 5.88% 3 17.65% 17
26 โรงเรียนบ้านปางส้าน 26 11 42.31% 9 34.62% 2 7.69% 4 15.38% 26
27 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 25 11 52.38% 4 19.05% 4 19.05% 2 9.52% 21
28 โรงเรียนบ้านปูเต้อ 23 11 52.38% 4 19.05% 4 19.05% 2 9.52% 21
29 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 20 11 68.75% 3 18.75% 2 12.5% 0 0% 16
30 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล 15 11 73.33% 2 13.33% 0 0% 2 13.33% 15
31 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 20 11 73.33% 1 6.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
32 โรงเรียนบ้านท่าอาจ 23 10 47.62% 7 33.33% 2 9.52% 2 9.52% 21
33 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว 21 10 47.62% 7 33.33% 2 9.52% 2 9.52% 21
34 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
35 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง 24 9 42.86% 7 33.33% 4 19.05% 1 4.76% 21
36 โรงเรียนบ้านแม่สละ 18 9 50% 2 11.11% 2 11.11% 5 27.78% 18
37 โรงเรียนบ้านแม่ปะ 14 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
38 โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 15 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
39 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 13 9 75% 0 0% 2 16.67% 1 8.33% 12
40 โรงเรียนบ้านแม่กาษา 29 8 36.36% 4 18.18% 5 22.73% 5 22.73% 22
41 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 18 8 57.14% 2 14.29% 0 0% 4 28.57% 14
42 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ 15 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน 16 8 53.33% 1 6.67% 1 6.67% 5 33.33% 15
44 โรงเรียนบ้านห้วยบง 16 7 43.75% 7 43.75% 2 12.5% 0 0% 16
45 โรงเรียนบ้านน้ำหอม 14 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
46 โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
47 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 13 7 53.85% 3 23.08% 0 0% 3 23.08% 13
48 โรงเรียนบ้านยะพอ 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล 13 6 46.15% 6 46.15% 0 0% 1 7.69% 13
50 โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 15 6 40% 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
51 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 14 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
52 โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ 15 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
53 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
54 โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
55 โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ 9 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ 14 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
57 โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
58 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ 16 5 41.67% 4 33.33% 0 0% 3 25% 12
59 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
60 โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 15 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
61 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 15 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
62 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
63 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
66 โรงเรียนบ้านอู่หู่ 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
67 โรงเรียนบ้านปะหละทะ 9 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ 17 4 23.53% 7 41.18% 4 23.53% 2 11.76% 17
70 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 12 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 12
71 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
72 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 11 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
73 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา 13 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 4 30.77% 13
74 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 15 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 4 33.33% 12
75 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 9 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 9 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านมอเกอ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านแม่พลู 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
85 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนอิสลามศึกษา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
87 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
88 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
89 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนปรีชาญาณศึกษา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ 15 2 13.33% 9 60% 3 20% 1 6.67% 15
95 โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
96 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ 8 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
97 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
98 โรงเรียนบ้านจกปก 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านช่องแคบ 9 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
100 โรงเรียนบ้านวังผา 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
101 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
102 โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
104 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านเซอทะ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านปูแป้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านสามหมื่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านธงชัย 9 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
110 โรงเรียนตชด.บ้านถ้ำเสือ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
111 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ 7 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
113 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
114 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
117 โรงเรียน ตชด.จาตุรจินดา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านพะละ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 7 0 0% 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 7
122 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านแม่โพ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนศิริวรรณศึกษา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียน ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านแพะ จังหวัดตาก) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านไม้กะพง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียน ศกร.ตชด.บ.แม่อมยะ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
133 โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
134 โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
135 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหลวง(เทศบาลแม่กลอง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]