หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวเยาวภา ดวงคำวัน โรงเรียนบ้านสามหมื่น คณะกรรมการตัดสินประเมินผลและส่งข้อมูล
2 นางสาวณัฎฐยา หล้าอุป โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ คณะกรรมการตัดสินประเมินผลและส่งข้อมูล
3 นายโชคชัย ธรรมฐิติพร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านอู่หู่ คณะกรรมการตัดสินประเมินผลและส่งข้อมูล
4 นายสมพงษ์ จิรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยนกกก คณะกรรมการตัดสินประเมินผลและส่งข้อมูล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]