สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 12 6 6 24 30 8 2 4 40
2 บ้านเจดีย์โคะ 9 5 3 17 20 7 5 5 32
3 แม่สอด 9 4 2 15 22 6 6 5 34
4 ป่าไม้อุทิศ 4 8 5 3 16 27 14 2 4 43
5 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 6 5 6 17 21 5 4 3 30
6 บ้านแแม่ระเมิง 6 5 2 13 15 2 0 1 17
7 รวมไทยพัฒนา 2 5 6 1 12 16 2 2 1 20
8 ภัทรวิทยา 5 3 5 13 16 9 1 1 26
9 บ้านห้วยนกแล 5 3 2 10 11 2 0 2 13
10 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 5 2 5 12 17 4 4 2 25
11 บ้านแม่อุสุวิทยา 5 2 1 8 7 3 0 3 10
12 บ้านหนองบัว 4 5 4 13 13 5 2 1 20
13 บ้านแม่โกนเกน 4 3 7 14 20 11 4 3 35
14 รวมไทยพัฒนา 4 4 2 6 12 17 2 2 0 21
15 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 4 2 4 10 14 7 4 4 25
16 บ้านห้วยม่วง 4 2 0 6 6 2 1 0 9
17 อรุณเมธา 4 1 3 8 12 1 5 0 18
18 ชุมชนบ้านพบพระ 4 1 2 7 11 4 4 2 19
19 บ้านแม่กุหลวง 4 1 1 6 5 1 1 1 7
20 บ้านห้วยหินฝน 4 0 2 6 8 1 1 5 10
21 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 3 5 2 10 15 13 3 2 31
22 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 3 5 1 9 11 1 2 1 14
23 บ้านท่าอาจ 3 3 2 8 10 7 2 2 19
24 บ้านสันป่าไร่ 3 3 1 7 9 2 0 0 11
25 บ้านห้วยบง 3 2 3 8 7 7 2 0 16
26 รวมไทยพัฒนา 5 3 2 0 5 9 0 2 1 11
27 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 3 0 0 3 6 5 2 2 13
28 บ้านแม่กื้ดสามท่า 3 0 0 3 4 1 0 0 5
29 บ้านร่มเกล้า 2 2 5 2 9 15 0 2 2 17
30 บ้านขะเนจื้อ 2 4 3 9 12 1 3 1 16
31 บ้านแม่ระมาดน้อย 2 4 0 6 13 4 2 4 19
32 บ้านแม่ตาว 2 3 6 11 21 9 5 1 35
33 ห้วยน้ำนักวิทยา 2 3 0 5 8 2 0 4 10
34 บ้านมอเกอ 2 1 0 3 4 1 1 0 6
35 บ้านหนองหลวง 2 0 1 3 5 3 0 2 8
36 บ้านทุ่งถ้ำ 2 0 1 3 5 1 2 0 8
37 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 2 0 0 2 5 1 1 1 7
38 ตชด.บ้านมอเกอร์ 2 0 0 2 2 3 1 0 6
39 บ้านห้วยนกกก 1 5 1 7 12 6 2 4 20
40 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 1 4 1 6 8 4 0 1 12
41 บ้านห้วยปลาหลด 1 3 3 7 18 4 2 3 24
42 รวมไทยพัฒนา 1 1 3 3 7 5 3 1 3 9
43 บ้านปางส้าน 1 3 1 5 11 8 2 4 21
44 บ้านปูเต้อ 1 3 1 5 8 3 4 2 15
45 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1 3 1 5 4 3 2 1 9
46 บ้านป่าคาใหม่ 1 1 3 5 5 3 1 2 9
47 บ้านแม่กาษา 1 1 2 4 8 4 5 5 17
48 บ้านนุเซะโปล้ 1 1 2 4 7 4 0 0 11
49 บ้านกล้อทอ 1 1 2 4 6 3 2 1 11
50 บ้านต้นผึ้ง 1 1 2 4 4 2 0 1 6
51 บ้านแม่ตาวแพะ 1 1 1 3 5 5 2 2 12
52 บ้านวาเล่ย์ 1 1 1 3 5 1 0 1 6
53 บ้านขุนห้วยนกแล 1 1 1 3 3 2 1 1 6
54 บ้านแม่ปะใต้ 1 1 0 2 5 2 0 0 7
55 เทศบาลตำบลแม่กุ 1 1 0 2 4 2 2 4 8
56 เทศบาลตำบลแม่กุ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
57 วัดสว่างอารมณ์ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
58 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 1 0 4 5 14 4 3 5 21
59 บ้านแม่วะหลวง 1 0 2 3 5 4 2 0 11
60 บ้านร่มเกล้า 4 1 0 2 3 3 2 2 0 7
61 บ้านปะหละทะ 1 0 1 2 5 1 0 1 6
62 บ้านถ้ำผาโด้ 1 0 1 2 4 1 0 0 5
63 บ้านสามหมื่น 1 0 1 2 2 0 0 0 2
64 บ้านแม่ปะ 1 0 0 1 7 2 0 1 9
65 บ้านยะพอ 1 0 0 1 7 1 0 0 8
66 บ้านค้างภิบาล 1 0 0 1 6 6 0 1 12
67 บ้านแม่ออกผารู 1 0 0 1 2 1 0 0 3
68 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
69 บ้านป่าไร่เหนือ 1 0 0 1 1 1 0 2 2
70 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 0 4 1 5 9 7 4 1 20
71 บ้านแม่อมกิ 0 4 1 5 8 2 0 0 10
72 รวมไทยพัฒนา 3 0 3 3 6 11 0 1 3 12
73 บ้านแม่สละ 0 3 2 5 9 2 2 5 13
74 ไทยราษฎร์คีรี 0 3 1 4 5 3 1 1 9
75 บ้านวังตะเคียน 0 3 1 4 4 4 3 1 11
76 บ้านแม่สละเหนือ 0 2 0 2 5 0 2 0 7
77 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 0 2 0 2 3 2 0 0 5
78 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 0 1 2 3 10 3 1 0 14
79 บ้านแม่จะเราสองแคว 0 1 2 3 9 7 2 2 18
80 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ 0 1 2 3 5 4 0 3 9
81 บ้านแม่ละเมา 0 1 2 3 4 2 3 4 9
82 บ้านแม่พลู 0 1 2 3 3 2 2 1 7
83 บ้านอู่หู่ 0 1 1 2 5 1 1 0 7
84 บ้านแม่กุเหนือ 0 1 1 2 3 2 1 0 6
85 อิสลามศึกษา 0 1 1 2 3 1 1 0 5
86 บ้านห้วยไม้แป้น 0 1 1 2 3 1 0 0 4
87 บ้านร่มเกล้า 3 0 1 1 2 3 0 1 0 4
88 ปรีชาญาณศึกษา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
89 บ้านน้ำหอม 0 1 0 1 7 5 2 0 14
90 บ้านน้ำดิบ 0 1 0 1 4 3 1 1 8
91 บ้านทีกะเป่อ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
92 บ้านป่าไร่ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
93 บ้านวังผา 0 1 0 1 2 1 1 1 4
94 สามัคคีวิทยา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
95 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
96 อนุบาลการุณย์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
97 บ้านพะละ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านหัวฝาย 0 1 0 1 0 5 1 1 6
99 บ้านห้วยกะโหลก 0 0 2 2 12 6 2 2 20
100 บ้านทุ่งมะขามป้อม 0 0 1 1 3 2 1 1 6
101 รวมไทยพัฒนา 6 0 0 1 1 3 0 1 0 4
102 ญาณวิศิษฎ์ 0 0 1 1 2 9 3 1 14
103 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 0 0 1 1 2 3 0 1 5
104 บ้านช่องแคบ 0 0 1 1 2 1 2 3 5
105 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 0 0 1 1 1 1 1 3 3
106 ตชด.จาตุรจินดา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
107 บ้านแม่โพ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
108 บ้านแม่ตาวใต้ 0 0 0 0 5 4 0 0 9
109 บ้านพะเด๊ะ 0 0 0 0 4 7 4 2 15
110 บ้านปรอผาโด้ 0 0 0 0 2 4 0 1 6
111 บ้านแม่ตื่น 0 0 0 0 2 1 0 1 3
112 บ้านแม่กลองเก่า 0 0 0 0 2 0 1 1 3
113 ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
114 บ้านเซอทะ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
115 บ้านปูแป้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
116 บ้านธงชัย 0 0 0 0 1 4 2 1 7
117 ตชด.บ้านถ้ำเสือ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
118 บ้านแม่กลองใหม่ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
119 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านแม่ตาวใหม่ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
122 ศิริวรรณศึกษา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
123 บ้านจกปก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
124 ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านแพะ จังหวัดตาก) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 คริสเตียนแม่หละโกร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านแม่ปะเหนือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านไม้กะพง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 ศกร.ตชด.บ.แม่อมยะ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
132 กลาโหมราชเสนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 บ้านแม่กลองน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 สันถวไมตรีศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 อนุบาลบ้านหนองหลวง(เทศบาลแม่กลอง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 186 184 158 528 829 360 171 159 1,360