สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 12 6 6 24 30 8 2 4 40
2 บ้านเจดีย์โคะ 11 7 4 22 23 10 5 5 38
3 แม่สอด 9 4 2 15 22 6 6 5 34
4 บ้านหนองบัว 8 5 4 17 16 6 2 1 24
5 ป่าไม้อุทิศ 4 8 5 3 16 27 15 2 4 44
6 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 6 5 6 17 21 5 4 3 30
7 บ้านแแม่ระเมิง 6 5 2 13 15 2 0 1 17
8 รวมไทยพัฒนา 2 5 6 2 13 16 3 2 1 21
9 บ้านแม่โกนเกน 5 4 7 16 20 12 5 3 37
10 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 5 3 6 14 19 4 5 2 28
11 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 5 3 5 13 19 7 4 4 30
12 ภัทรวิทยา 5 3 5 13 16 9 1 1 26
13 บ้านห้วยนกแล 5 3 2 10 11 2 0 2 13
14 อรุณเมธา 5 2 3 10 13 3 5 0 21
15 บ้านร่มเกล้า 4 5 2 2 9 11 3 2 0 16
16 บ้านแม่อุสุวิทยา 5 2 1 8 7 3 0 3 10
17 บ้านแม่ตาว 4 7 7 18 26 12 5 1 43
18 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 4 5 2 11 15 4 1 1 20
19 บ้านปูเต้อ 4 4 1 9 11 4 4 2 19
20 รวมไทยพัฒนา 4 4 2 6 12 17 2 2 0 21
21 บ้านห้วยม่วง 4 2 0 6 6 2 1 0 9
22 ชุมชนบ้านพบพระ 4 1 2 7 11 4 4 2 19
23 บ้านแม่กุหลวง 4 1 1 6 5 1 1 1 7
24 บ้านห้วยหินฝน 4 0 2 6 8 1 1 5 10
25 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 3 5 2 10 15 13 3 2 31
26 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 3 5 1 9 11 1 2 1 14
27 บ้านท่าอาจ 3 3 2 8 10 7 2 2 19
28 บ้านสันป่าไร่ 3 3 1 7 9 2 0 1 11
29 บ้านห้วยบง 3 2 3 8 7 7 2 0 16
30 รวมไทยพัฒนา 5 3 2 0 5 9 0 2 1 11
31 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 3 0 0 3 6 5 2 2 13
32 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 3 0 0 3 6 1 1 1 8
33 บ้านแม่กื้ดสามท่า 3 0 0 3 4 1 0 0 5
34 บ้านจกปก 3 0 0 3 2 2 1 0 5
35 บ้านขะเนจื้อ 2 5 3 10 13 1 3 1 17
36 บ้านร่มเกล้า 2 2 5 2 9 15 0 2 2 17
37 บ้านแม่ระมาดน้อย 2 4 0 6 13 4 2 4 19
38 ห้วยน้ำนักวิทยา 2 3 0 5 8 2 0 4 10
39 บ้านป่าคาใหม่ 2 1 3 6 6 3 1 2 10
40 บ้านวาเล่ย์ 2 1 1 4 6 1 0 1 7
41 บ้านมอเกอ 2 1 0 3 4 1 1 0 6
42 บ้านหนองหลวง 2 0 1 3 5 3 0 2 8
43 บ้านทุ่งถ้ำ 2 0 1 3 5 1 2 0 8
44 ตชด.บ้านมอเกอร์ 2 0 0 2 2 3 1 0 6
45 บ้านห้วยนกกก 1 5 1 7 12 6 2 4 20
46 บ้านปางส้าน 1 4 1 6 11 9 2 4 22
47 บ้านห้วยปลาหลด 1 3 3 7 18 4 2 3 24
48 รวมไทยพัฒนา 3 1 3 3 7 12 1 1 3 14
49 รวมไทยพัฒนา 1 1 3 3 7 5 3 1 3 9
50 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1 3 1 5 4 3 2 1 9
51 วัดสว่างอารมณ์ 1 2 0 3 3 0 1 1 4
52 บ้านแม่จะเราสองแคว 1 1 2 4 10 7 2 2 19
53 บ้านแม่กาษา 1 1 2 4 8 4 5 5 17
54 บ้านนุเซะโปล้ 1 1 2 4 7 4 0 0 11
55 บ้านกล้อทอ 1 1 2 4 6 3 2 1 11
56 บ้านต้นผึ้ง 1 1 2 4 4 2 0 1 6
57 บ้านแม่ตาวแพะ 1 1 1 3 5 5 2 2 12
58 บ้านห้วยไม้แป้น 1 1 1 3 4 1 0 0 5
59 บ้านขุนห้วยนกแล 1 1 1 3 3 2 1 1 6
60 บ้านแม่ปะ 1 1 0 2 9 2 2 1 13
61 บ้านแม่ปะใต้ 1 1 0 2 5 2 0 0 7
62 เทศบาลตำบลแม่กุ 1 1 0 2 4 2 2 4 8
63 เทศบาลตำบลแม่กุ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
64 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 1 0 4 5 14 4 3 5 21
65 บ้านแม่วะหลวง 1 0 2 3 5 4 2 0 11
66 บ้านปะหละทะ 1 0 1 2 5 1 0 1 6
67 บ้านทุ่งมะขามป้อม 1 0 1 2 4 2 1 1 7
68 บ้านถ้ำผาโด้ 1 0 1 2 4 1 0 0 5
69 บ้านสามหมื่น 1 0 1 2 2 0 0 0 2
70 บ้านยะพอ 1 0 0 1 7 1 0 0 8
71 บ้านค้างภิบาล 1 0 0 1 6 6 0 1 12
72 บ้านแม่ออกผารู 1 0 0 1 2 1 0 0 3
73 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
74 บ้านป่าไร่เหนือ 1 0 0 1 1 1 0 2 2
75 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 0 4 1 5 9 7 4 1 20
76 บ้านแม่อมกิ 0 4 1 5 8 2 0 0 10
77 บ้านแม่สละ 0 3 2 5 9 2 2 5 13
78 ไทยราษฎร์คีรี 0 3 2 5 5 3 2 1 10
79 บ้านวังตะเคียน 0 3 1 4 4 4 3 1 11
80 บ้านแม่กุเหนือ 0 2 1 3 4 2 1 0 7
81 สามัคคีวิทยา 0 2 1 3 4 2 0 0 6
82 บ้านแม่สละเหนือ 0 2 0 2 5 0 2 0 7
83 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 0 2 0 2 3 2 0 0 5
84 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 0 1 2 3 10 3 1 0 14
85 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ 0 1 2 3 5 4 0 3 9
86 บ้านแม่ละเมา 0 1 2 3 4 2 3 4 9
87 บ้านแม่พลู 0 1 2 3 3 2 2 1 7
88 บ้านอู่หู่ 0 1 1 2 5 1 1 0 7
89 อิสลามศึกษา 0 1 1 2 3 1 1 0 5
90 บ้านร่มเกล้า 3 0 1 1 2 3 0 1 0 4
91 ปรีชาญาณศึกษา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
92 บ้านน้ำหอม 0 1 0 1 7 5 2 0 14
93 บ้านน้ำดิบ 0 1 0 1 4 3 1 1 8
94 บ้านทีกะเป่อ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
95 บ้านป่าไร่ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
96 บ้านวังผา 0 1 0 1 2 1 1 1 4
97 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
98 อนุบาลการุณย์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
99 บ้านพะละ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
100 บ้านหัวฝาย 0 1 0 1 0 5 1 1 6
101 บ้านห้วยกะโหลก 0 0 2 2 12 6 2 2 20
102 กลาโหมราชเสนา 0 0 2 2 2 0 1 0 3
103 รวมไทยพัฒนา 6 0 0 1 1 3 0 1 0 4
104 ญาณวิศิษฎ์ 0 0 1 1 2 9 3 1 14
105 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 0 0 1 1 2 3 0 1 5
106 บ้านช่องแคบ 0 0 1 1 2 1 2 3 5
107 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 0 0 1 1 1 1 1 3 3
108 ตชด.จาตุรจินดา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
109 บ้านแม่โพ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
110 บ้านแม่ตาวใต้ 0 0 0 0 5 4 0 0 9
111 บ้านพะเด๊ะ 0 0 0 0 4 7 4 2 15
112 บ้านปรอผาโด้ 0 0 0 0 2 4 0 1 6
113 บ้านแม่ตื่น 0 0 0 0 2 1 0 1 3
114 บ้านแม่กลองเก่า 0 0 0 0 2 0 1 1 3
115 ศกร.ตชด.บ้านตีนดอย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
116 บ้านเซอทะ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
117 บ้านปูแป้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
118 บ้านธงชัย 0 0 0 0 1 4 2 1 7
119 ตชด.บ้านถ้ำเสือ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
120 บ้านแม่กลองใหม่ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
121 บ้านห้วยโป่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านแม่ตาวใหม่ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
124 ศิริวรรณศึกษา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
125 ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านแพะ จังหวัดตาก) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 คริสเตียนแม่หละโกร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านแม่ปะเหนือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านไม้กะพง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 ศกร.ตชด.บ.แม่อมยะ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
133 บ้านแม่กลองน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 สันถวไมตรีศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 อนุบาลบ้านหนองหลวง(เทศบาลแม่กลอง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 217 204 168 589 885 378 177 161 1,440