ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง สพป. ตาก เขต 2 94.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพะละ สพป. ตาก เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 สพป. ตาก เขต 2 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยะพอ สพป. ตาก เขต 2 81.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านอู่หู่ สพป. ตาก เขต 2 80.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้ สพป. ตาก เขต 2 80.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านธงชัย สพป. ตาก เขต 2 78.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 2 78.25 เงิน 7  
9 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง สพป. ตาก เขต 2 74.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนตชด.บ้านถ้ำเสือ สพป. ตาก เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านแพะ จังหวัดตาก) สพป. ตาก เขต 2 72.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) สพป. ตาก เขต 2 71.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว สพป. ตาก เขต 2 70.75 เงิน 13  
14 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน