ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา สพป. ตาก เขต 2 88.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 สพป. ตาก เขต 2 81.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเซอทะ สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านธงชัย สพป. ตาก เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนตชด.บ้านถ้ำเสือ สพป. ตาก เขต 2 72.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแแม่ระเมิง สพป. ตาก เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนอิสลามศึกษา สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 66.5 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ สพป. ตาก เขต 2 65 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน