ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 สพป. ตาก เขต 2 62 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน