ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตชด.บ้านมอเกอร์ สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก สพป. ตาก เขต 2 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ สพป. ตาก เขต 2 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว สพป. ตาก เขต 2 54 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 52 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า สพป. ตาก เขต 2 44 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา สพป. ตาก เขต 2 26 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. ตาก เขต 2 24 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน