ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ สพป. ตาก เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านช่องแคบ สพป. ตาก เขต 2 44 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 43 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 39 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 30 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล สพป. ตาก เขต 2 27 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 25 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 25 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ สพป. ตาก เขต 2 21 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา สพป. ตาก เขต 2 20 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน สพป. ตาก เขต 2 18 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน