ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป. ตาก เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา สพป. ตาก เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพป. ตาก เขต 2 78.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว สพป. ตาก เขต 2 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 69.67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 60.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สพป. ตาก เขต 2 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน