ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสันถวไมตรีศึกษา สพป. ตาก เขต 2 52 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน สพป. ตาก เขต 2 46 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 42 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 40 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา สพป. ตาก เขต 2 38 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ สพป. ตาก เขต 2 36 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 32 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 30 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน