ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ สพป. ตาก เขต 2 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 สพป. ตาก เขต 2 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านช่องแคบ สพป. ตาก เขต 2 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. ตาก เขต 2 58 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพป. ตาก เขต 2 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก สพป. ตาก เขต 2 42 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ สพป. ตาก เขต 2 34 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ สพป. ตาก เขต 2 18 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่สละ สพป. ตาก เขต 2 18 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน